Du er her:

Bli elev

Vurderer du å bli elev hos oss? Her finner mye av det du trenger å vite.

Hvordan endre søkaden

 

Du kan søke videregående opplæring på flere måter, blant annet

 • Videregående skoler i hjemfylket ditt
 • Videregående skole i fylker som har avtale med fylket ditt
 • Landsdekkende linjer (Bodø videregående skole har flyfag som landsdekkende linje)
 • Videregående opplæring i utlandet

For andre søkealternativer, se www.utdanning.no 

Det vanlige er å søke videregående opplæring gjennom vigo.no. Når du søker, må du bruke MinID. MinID er en personlig, elektronisk ID, som gir tilgang til ulike typer offentlige tjenester på nett, se www.vigo.no

Ordinært inntak fra frist 1. mars. Søknadssiden til vigo.no stenger 1. mars klokken 23.59.

Du må alltid søke opp formidling til læreplass via vigo.no. Du logger deg på med MinID. Søknadsfristen er 1. mars, og 1. februar for lærekandidater.

På utdanning.no kan du med enkle søk selv finne deg en mulig lærebedrift, se www.utdanning.no

Yrkeskompetanse er den kompetansen du trenger for å jobbe med et bestemt yrke. Det finnes totalt 8 ulike yrkesfaglige utdanningsprogram, og rundt 180 programområder som gir yrkeskompetanse etter endt utdanningsløp.

På Bodø videregående skole tilbyr vi følgende yrkesfaglige utdanningsprogram:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og håndverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon

Vi skiller mellom to typer av yrkeskompetanse

 • Yrkeskompetanse som gir fag- eller svennebrev
 • Yrkeskompetanse som ikke gir fag- eller svennebrev

Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev kjennetegnes ved at du får deler av opplæringen i bedrift. Et vanlig løp består av to år på skole og to år i bedrift. Bestått fag- eller svennebrev gir yrkeskompetanse, fag- eller svennebrev og du blir fagarbeider i ditt fag.

Med dette kan du gå videre på fagskole og enkelte universitets- og høgskolestudier via y-veien. Mer om de ulike mulighetene finner du på www.utdanning.no

Noen yrkesfaglige utdanningsprogram fører til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Disse utdanningene tar normalt tre år i skole. I løpet av disse årene har du praksis i bedrift. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å jobbe i det bestemte yrket.

For mer informasjon om hvilke yrker dette gjelder, se oversikt på www.utdanning.no

Til forskjell fra studieforberedende utdanningsprogram gir ikke yrkesfaglige utdanningsprogram generell studiekompetanse.

Den vanligste måten å få studiekompetanse er å ta et studieforberedende utdanningsprogram. Dette er treårige utdanningsprogram med hovedvekt på teoretisk opplæring. Ved å fullføre og bestå et studieforberedende utdanningsprogram, får du generell studiekompetanse og kan søke deg inn på universiteter og høgskoler i Norge og utlandet.

På Bodø videregående skole har vi

 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering

For mer informasjon om tilbudene våre, anbefaler vi deg å gå inn på presentasjonen av studietilbudene våre her (lag lenke).

Du kan også få studiekompetanse ved å ta påbygging til generell studiekompetanse etter to år på et yrkesfaglig utdanningsprogram.

 

Bodø videregående skole har to løp til

 

generell studiekompetanse for de som har tatt yrkesfaglig utdanning. Variant 1 er for de som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 yrkesfag. Variant 2 er for de som i tillegg har tatt fag- eller svennebrev og ønsker påbygging til generell studiekompetanse.

Variant 1 – ordinær påbygging til generell studiekompetanse (vg1 og vg2 yrkesfag som bakgrunn)

De obligatoriske fellesfagene utgjør til sammen 25 t/pr. uke (norsk 10 t/u, historie 5 t/u, naturfag 3 t/u, matematikk 5 t/u og kroppsøving 2 t/u). Disse timene har man i den klassen man kommer i. Alle elevene som hører inn under denne varianten må ha ett programfag på 5 t/pr. uke fra utdanningsprogrammet studiespesialisering, slik at timetallet blir 30 t/pr.uke.

Programfagstilbudet på påbygging varierer fra år til år. Ved inntak til påbygging, sender vi ut et informasjonsskriv med oversikt over fagene en kan velge mellom.

Variant 2 – påbygging til generell studiekompetanse for de som har tatt fag- eller svennebrev

De obligatoriske fellesfagene utgjør til sammen 23 uketimer (norsk 10 t/u, historie 5 t/u, naturfag 3 t/u og matematikk 5 t/u). Disse timene har man sammen med klassen man kommer i. Du trenger med andre ord ikke kroppsøving og programfag slik de med variant 1 skal ha.

For utfyllende informasjon om videregående opplæring, anbefaler vi deg til gå til

www.utdanning.no/tema/utdanning/videregaende

www.vilbli.no