Bokskap

Bokskap får du tildelt av kontaktlærer.

Du kjøper din egen lås og setter låsen på skapet du har fått tildelt. Urettmessig ervervede skap, «eierløse» skap, vil bli åpnet, tømt og plombert.

Alle bokskap skal tømmes ved skoleårets slutt. Skap som ikke er tømt når skolen slutter, vil bli åpnet og tømt av skolens personale i løpet av sommeren. Ødelagte lås vil ikke bli erstattet.