Læremidler

Den nasjonale læremiddelordningen gir elever i videregående skole gratis tilgang på trykte og digitale læremidler.

Elevene på Bodø får låne lærebøker i biblioteket når de har levert avtale om lån av læremidler, les mer om læremiddelavtale her.


Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend. Det brukes bl.a. til innkjøp av pc til eleven. Elevene har ellers ansvar for å dekke individuelt utstyr som opplæringen gjør det nødvendig å ha. Skolen ønsker å bruke flere arenaer i opplæringen. Det kan medføre egenandeler, f.eks. til kino-/teaterbesøk og ekskursjoner. Slike utgifter vil avtales i god tid og gi rom for at alle kan delta, uavhengig av elevens/foresattes økonomiske stilling.

Listene over hvilke læremidler hver enkelt klasse låner/kjøper finner du i pdf-format ved hjelp av lenkene til høyre. Hver liste viser fortløpende læremidlene for vg1, vg2 og eventuelt vg3 på det aktuelle studieprogrammet.

Læremidler lånes ut via skolens bibliotek. Skolebeviset fungerer som lånekort i biblioteket. Vi oppfordrer alle som har skolebevis fra i fjor til å ta det med allerede fra første skoledag - noen klasser vil få låne lærebøkene sine allerede 1. dag. De som ikke har lånekort kan låne ved framvisning av legitimasjon.