Skoleruta

Skoleruta er felles for de videregående skolene i Nordland fylkeskommune og har vært til behandling i fylkesadministrasjonen og skolens organer.

Skoleruta 2020/21

 

Viktige hendelser og frister

August

Startsamtaler mellom kontaktlærer og elever i løpet av de første ukene.

September

Valg av tillitselever.
Foreldremøter Vg1
Privatistoppmelding høsteksamen.

(15. september/nfk.no)

Oktober

Milepælmeldinger (mulighet for foreldresamtaler)

November

Elever som slutter før 1. november mister ikke et år av retten til utdanning.

Desember

Høsteksamen for særskilt, utsatt og ny eksamen og for komprimerte kurs.
Halvårsvurdering ved terminslutt i januar
For Vg2 elever på yrkesfag er disse karakterene med på å danne grunnlag ved søknad om læreplass.

Januar

Fagvalg til Vg2 og Vg3 31. januar. Privatistoppmelding til våreksamen (1. februar/ nfk.no)

Februar

Søknad om opptak på særskilte vilkår:  1. februar
Foreldremøter for VG1

Mars

Søknadsfrist for VG2 og for noen utdanningsprogram for VG3:  1. mars
Milepælmeldinger

April

Søknadsfrist for opptak til universitet, høgskole og maritim fagskole
Privatisteksamen – muntlig starter opp

Mai

Privatisteksamen skriftlig
Skriftlig eksamen for elever.

Juni

Skriftlig og muntlig eksamen for elever
Kompetansebevis blir utdelt
Vitnemålene klare ca. 25. juni

Husk klagefristen på 10 dager!