Skoleskyss

Alle elever som skal ha skoleskyss må søke om dette.

Har jeg rett til skoleskyss?

Elever i videregående skole har rett til skoleskyss dersom avstand mellom hjem og skole er mer enn 4 km. Så snart du har fått bekreftelse på at du har kommet inn på studiet, må du søke om skoleskyss. Dette gjelder også de som allerede har skoleskyss.

Hvordan søker jeg om skoleskyss?

Alle elever som skal ha skoleskyss må søke om dette. Det kan du gjøre når du har fått svar på opptak. Logg deg inn på https://minskyss.nfk.no/ for å søke. Første gang du bruker portalen velger du å registrere deg. I denne portalen kan du også melde tapt kort, oppdatere informasjon og endre adresse. Har du allerede kort og søker i god tid vil kortet være oppdatert til skolestart.

Når får jeg busskort?

Alle elever som har krav på daglig skyss, får utlevert et elektronisk busskort i begynnelsen av skoleåret, via kontaktlærer. Hvis du hadde busskort i 10. klasse skal det samme kortet brukes på videregående. Kortet er kun gyldig sammen med skolebevis.

 

Det er elevens eget ansvar å ta vare på kortet hele skoleløpet. Dersom du mister kortet ditt koster det 100 kroner for å få et nytt. Du må også varsle skolens kontor, slik at kortet blir sperra og misbruk avslørt. Kortet er gyldig for 2 reiser per dag og kan ikke benyttes utenom skoleåret.

For mer informasjon se: Fylkets side om skoleskyssRuteopplysningen i Nordland eller Utdanningsdirektoratets side om skoleskyss

Har du behov for ekstra skoleskyss i forbindelse med skade eller sykdom se informasjon i artikkelen om elevens fysiske arbeidsmiljø.