Regler for bruk av mobiltelefon og PC

  • timene skal starte med lukket elev-PC
  • faglærer avgjør når og hvordan elev-PC skal nyttes i undervisningen
  • mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr skal være avslått og i skolesekken
  • uønsket bruk av pc og mobil vil føre til ordensanmerkninger