Du er her:

Levende sentrum

Seminar og workshop med Mo i Rana som case

18. - 19. mars 2015

Sted: Nordland Teater, Mo sentrum 

Klikk for stort bildeHvordan tilrettelegge for et levende sentrum er en aktuell problemstilling for svært mange byer og tettsteder i Nordland. "Levende sentrum'" var temaet for byromseminaret 2015 som ble arrangert i samarbeid med Rana kommune og Rana Utviklingsselskap.

Klikk for stort bildeSeminarrapport

Gehl Architects hadde ansvaret for det faglige opplegget for workshopen, og har utarbeidet en seminarrapport som presenterer resultatene fra gruppearbeidene, sammen med en oppsummering av innleggene fra seminardagen. Målet er at deltakerne med denne rapporten kan ta med seg erfaringer og metoder tilbake til sitt arbeid med by- og tettstedsutviklingen i egen kommune. Rapporten fra seminaret kan lastes ned her: Levende sentrum - seminar og workshop Mo i Rana 18. - 19. mars 2015 (PDF, 22 MB)

Hvordan skape levende sentrum?

Lærdommen fra seminaret er at det kreves stor grad av forpliktende samarbeid og langsiktig planlegging for å skape forutsetninger for handel og byliv i sentrum. Deltakerne ble også oppfordret til å tenke strakstiltak som får fram kvalitetene som byen allerede har:

  • rydde byrommene for søppel og utføre grunnleggende vedlikehold av parker, benker og annet som bidrar til å skape et mer trivelig miljø i sentrum
  • synliggjøre offentlige tjenester i sentrum, eksempelvis biblioteket, gjennom skilting
  • midlertidige tiltak, eksempelvis gjennom møblering og forskjønning eller stenging av gateløp, hvor man kan høste erfaringer på hva som fungerer

Seminardag 18. mars

Ordfører Kai Henriksen (H)  åpnet seminaret med å ønske velkommen til Mo i Rana, mens fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Grete Bang (Ap), redegjorde for fylkeskommunens målsetting med byromseminaret og pekte på viktige problemstillinger knyttet til by- og tettstedsutviklingen i Nordland. Dette ble fulgt opp av faglige innlegg og paneldebatt med politikere og innledere. Seminarprogram for 18. mars

Foredragene fra seminardagen finner du her

Workshop 19. mars

Nordland fylkeskommune har for andre år på rad engasjert det anerkjente arkitektfirmaet Gehl Architects med base i København, San Fransisco og New York til å gjennomføre en workshop på byromseminarets andre dag. Workshopen ble ledet av Birgitte Svarre og Camilla Andersen. Programmet for workshopen 19. mars (PDF, 21 kB)

Verktøy og prinsipper for bylivsstudier som grunnlag for gruppearbeid

Som en forberedelse til gruppearbeidet 19. mars, ble deltakerne introdusert for Gehl Architects prinsipper og verktøy for bylivsstudier. Til grunn for å lese og forstå byrom, ligger prinsippet om LIV - ROM - HUS.

 

Under gruppearbeidet ble deltakerne utfordret til å ta i bruk verktøyene Rosen og de 12 kvalitetskriterier. Gruppene ble også utfordret til å lage en visjon om hvordan byrommene kunne tas i bruk. Oppgaven gikk ut på å lese og analysere et utvalgt delområde, og siden utarbeide et tenkt pilotprosjekt eller temporært byromsprosjekt for dette delområdet.

Ordfører Kai Henriksen (H)  åpnet seminaret med å ønske velkommen til Mo i Rana, mens fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Grete Bang (Ap), redegjorde for fylkeskommunens målsetting med byromseminaret og pekte på viktige problemstillinger knyttet til by- og tettstedsutviklingen i Nordland. Dette ble fulgt opp av faglige innlegg og paneldebatt med politikere og innledere.

Seminardagen ble avviklet i storsalen på Nordland Teater.

 

Ordstyrer var Anita Sollie, Rana Utviklingsselskap.