Hva vil det si å være student ved Nordland fagskole?

Å være fagskolestudent skiller seg fra å være elev på videregående skole eller student ved andre høyere utdanninger. Studenttilværelsen er mer selvstendig enn på VGS, men samtidig mindre teoritung enn akademiske utdanninger. Studiene er praktisk rettet, som medfører at det er en nær tilknytning til praksisfeltet og arbeidslivet man skal operere innenfor etter endt utdanning. 

Selv om det praktiske aspektet ved studiene er sentralt, stilles det likevel krav til at man setter seg godt inn i pensumet i emnene og møter forberedt til både undervisningen, oppgaveløsning og eksamen.

Mange fagskolestudenter kombinerer studiene med jobb. Dette kan i perioder være krevende. Likevel forsøker de ulike utdanningsprogrammene å legge best mulig til rette for at man skal kunne gjennomføre studiene i kombinasjon med jobb. Både når man er heltids- og deltidsstudent.

Klikk for stort bilde

Her kan du lese mer om hva studenttilværelsen på Nordland fagskole innebærer:

Organisering av våre utdanninger

Kostnader/krav til utstyr

Semesteravgift

Studentvelferd

Lånekassen

Eksamen/vitnemål

Reglement/forskrift

Historier fra tidligere studenter på Nordland fagskole