Bærekraftige matopplevelser

Jobber du i verdikjeden fra jord og fjord til bord? Er du interessert i å ta aktiv del i det grønne skiftet gjennomKlikk for stort bildeBærekraftig matproduksjon og –forbruk, sett i sammenheng med økt selvforsyningsgrad, matsikkerhet og –beredskap, er høyaktuelle kompetanseområder som samfunnet trenger Lovise Myrnes Steinrud  produksjon, foredling eller servering? Nå har du muligheten til å bygge nødvendig kunnskap om hvordan du med bakgrunn i bærekraftige prinsipper kan bidra til å skape opplevelser som er bra for miljøet, dyrehelse, folkehelse, norsk matproduksjon og dine gjester!

Klikk for stort bildeForbrukerendringene går i retning av mer fokus på matens opprinnelse, både med hensyn til miljø-, dyrevelferd- og helseaspektet. Markedet er derfor blitt mer krevende og fordrer mer kunnskap fra de som leverer produktene. Lovise Myrnes Steinrud Den økte interessen for lokalmat og autentiske matopplevelser, viser at det er et konkurransefortrinn for spisesteder  som tilbyr denne type særegne kvaliteter. Miljøutfordringene verden står overfor, styrker oppmerksomheten omkring bruk av natur- og kulturverdier i denne produksjonen. Kompetanse om bærekraftig matproduksjon og –forbruk, sett i sammenheng med økt selvforsyningsgrad, matsikkerhet og –beredskap, er på nytt aktualisert og bragt til nye høyder.  


Opplevelsesturisten vil gjerne komme nært på lokal kultur og lokale tradisjoner. Samtidig etterspørres et miljøvennlig produkt, og gjestene ønsker å legge igjen et positivt grønt fotavtrykk ved å støtte bedrifter som tar spesielle hensyn. Dette inkluderer også hensyn til bevaring av natur- og kulturverdier – blant annet genetiske ressurser i gamle husdyrraser og  kulturplanter, kystkultur, biologisk mangfold i kulturlandskapet og håndverkstradisjoner. Samlet gir dette muligheter for ny verdiskaping i næringene langs verdikjeden, både for primærprodusenter, videreforedlingsbedrifter og serveringsbedrifter.Klikk for stort bildeDet er en voksende trend å tilby lokale råvarer og lokale spesialiteter. Dette åpner muligheter for økt bærekraftig verdiskaping der matproduksjonen foregår – som igjen gir grunnlag for bosetting og levende lokalsamfunn over hele landet. Per Theodor Tørrissen  

 

Første studieåret blir samlingene som følger:

  • 1. samling:  23.-25.09.2020 (sted: Mosjøen, med ekskursjoner til bedrifter i omegnen)
  • 2. samling: 28.-30.10.2020  (sted: Fanremsgården, Orkdal)
  • 3. samling: 25.-27.11.2020 (sted: Helgeland, nærmere info kommer)
  • 4. samling: 24.-26.02.2021 (sted: nærmere info kommer)
  • 5. samling: 24.-26.03.2021 (sted: nærmere info kommer)
  • 6. samling: 02.-04.06.2021 (sted: nærmere info kommer)

Studieplan for studiet finner du her (PDF, 2 MB)

Se flyer om utdanningen  (PDF, 729 kB)

Søk utdanningen her

 

Samarbeidspartnere

 

Klikk for stort bilde  

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde  

  Klikk for stort bilde