Maritime fag

Norsk fiskeri og skipsfart har stort behov for kompetente skipsoffiserer, både på dekk og i maskinen. Maritim næring er blant Norges største eksportnæringer, og norsk skipsfart regnes i dag som den femte største i verden. Den dekker alt fra store skip som krysser de syv hav, til fiskeri, offshorevirksomhet og transport av gods og passasjerer.

Klikk for stort bildeNordland fagskole tilbyr både dekksoffisersutdanning (styrmann/kaptein, klasse D4 til D1) og maskinoffisersutdanning (maskinist/chief, klasse M4 til M1).  Utdannelsen er i henhold til STCW-konvensjonen (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers).
 

Opptakskrav

Bestått fagbrev som matros (for dekksoffisersutdanning) eller motormann (for maskinoffisersutdanning). Alternativt realkompetanse etter gjeldende regler. 

For å løse sertifikat som dekksoffiser er det krav om helseattest og normalt fargesyn. Det kan kreves politiattest.
For å løse sertifikat som maskinoffiser er det krav om helseattest. Det kan kreves politiattest.
 

Finn ut hvordan du søker maritim fagskole


Mer utdanning etter maritim fagskole?

Du kan bygge videre på din fagskoleutdanning med den nettbaserte bachelorutdanningen Maritime Management.