Europeisk Territorielt Samarbeid / Interreg V

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

EU har etablert en rekke samarbeidsprogrammer som vi i dagligtale kaller Interreg. Interreg er et økonomisk, tematisk og administrativt rammeverk for å sette i gang samarbeidprosjekter mellom regioner, over nasjonsgrensene. Nordland er med i dette arbeidets til tross for at vi ikke er medlem av EU. Samarbeidet skal bidra til vekst og utvikling og derigjennom fredelig sameksistens mellom folkene. Programmene gjør at aktører i Nordland kan løse noen av sine utfordringer ved å samarbeide over grensen. Nordland fylkeskommune gir informasjon om hvordan en går fram for å etablere prosjekter. Aktører i Nordland kan også søke fylkeskommune om finansiering av slik samarbeid.  

 

Norge deltar i 11 Interreg-programmer. Av disse er Nordland med i 6:

For informasjon om alle Interreg programmer Norge deltar i se www.interreg.no

 

Nyttig informasjon for norske søkere finner du her.