Interreg Europe

Klikk for stort bilde

Geografisk programdekning
Programmet omfatter alle EU land, Norge og Sveits.

 

Innsatsområder
Innsatsområdene deles inn i fire prioriteringer:

  • FoU og innovasjon
  • Konkurransekraft av SMB
  • Lavkarbon økonomi
  • Effektiv miljø og naturressursforvaltning

Finansiering
I perioden 20014 - 2020 allokeres om lag € 359 mill. til prosjekter som hører inn under programmet. Generelt tilbys opp til 85 % støtte til partnere fra EU-medlemsland, 50 % til partnere fra Norge.

 

Deltakelse
Prosjektene skal ha partnere fra minst 3 land, hvorav minst 2 EU-medlemsland.

Internett: www.interregeurope.eu