Interreg Nord

NB!

 For informasjon om  finansieringsmuligheter ved Nordland fylkeskommune ta kontakt med Gunnhild Aasmoe. 

Klikk for stort bilde

Geografisk programdekning
I Norge deltar de tre nordligste fylkene Finnmark, Troms og Nordland, i Sverige deltar Norrbotten og i Finland Lappland.

Innsatsområder
Innsatsområdene deles inn i fire prioriteringer:

  • Forskning og innovasjon
  • Entreprenørskap
  • Kultur og miljø
  • Felles arbeidsmarked

Delprogrammet Sàpmi hører også i Nord.


Finansiering
I perioden 20014 - 2020 allokeres om lag 83 mill. Euro til prosjekter som hører inn under programmet. Herav kommer € 42 mill. fra EU, € 24 mill. fra EU-medlemsland og € 17 mill. fra Norge. Generelt tilbys 60 % støtte til partnere fra EU-medlemsland, 50 % til partnere fra Norge.

 

Deltakelse
Minst to av regionene i minst to av landene i programmet må være med.

 

Mer informasjon

Internett:   www.interregnord.com