Interreg Østersjøen

 

NB!

Tilskuddsordning regional medfinansiering Interreg er stengt i 2017 for nye søknader grunnet reduksjon i overføring fra KMD.  For mer informasjon om andre finansieringsmuligheter ved Nordland fyleskommune ta kontakt med Gunnhild Aasmoe eller Zdenek Dvorak. 

Klikk for stort bilde

Geografisk programdekning

Programmet omfatter regioner i 11 land. Alle regioner i Belarus, Danmark, Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen, Norge, Sverige og deler av Tysland og Russland.

Se oversikt over alle regioner.

 

Innsatsområder

Innsatsområdene deles inn i fire prioriteringer:

  • Kapasitetsbygging og innovasjon
  • Effektiv naturressursforvaltning
  • Bærekraftig transport

Finansiering

I perioden 20014 - 2020 allokeres om lag € 279 mill. til prosjekter som hører inn under programmet. Herav kommer € 264 mill. fra EU, € 9 mill. fra ENI og vel € 6 mill. fra Norge. Generelt tilbys opp til 85 % støtte til partnere fra medlemsland, Russland og Belarus og 50 % til partnere fra Norge.
 

Deltakelse

Prosjektene skal ha partnere fra minst 2 land.

 

Mer informasjon

Internett: www.interreg-baltic.eu