Kolarctic CBC

For informasjon om finansieringsmuligheter ved Nordland fylkeskommune ta kontakt med Gunnhild Aasmoe.

 

Klikk for stort bilde

Geografisk programdekning

Programmet omfatter 12 regioner i 4 land.

Finland: Lappland, Nordlige Østrebotnia

Norge: Finnmark (NO), Nordland og Troms

Russland: Arkhangelsk, Karelen Leningrad Oblast, Murmansk, Nenets og St. Petersburg

Sverige: Norrbotten, Västerbotten

 

Innsatsområder

Innsatsområdene deles inn i fire prioriteringer:

  • Næringsliv
  • Miljø og klima
  • Transport
  • Grensesamarbeid

Finansiering

I perioden 20014 - 2020 allokeres om lag € 63 mill. til prosjekter som hører inn under programmet. Herav kommer € 25 mill. fra EU, € 12 mill. fra medlemsland og vel € 26 mill. fra ikke-medlemsland. Generelt tilbys 60 % støtte til partnere fra medlemsland, 50 % til partnere fra ikke-medlemsland.
 

Deltakelse

Prosjektene skal ha partnere fra minst 3 land, hvorav minst 1 fra et Russland.

 

Mer informasjon

Internett             www.kolarctic.no