MOBILITET NORDLAND

Klikk for stort bildeI tråd med politisk bestilling og satsingen på ungdom og internasjonalisering, tilbyr Nordland fylkeskommune muligheter for kompetanseheving gjennom mobilitetsopphold i Europa. 

I samarbeid med videregående skoler, lærebedrifter og opplæringskontor har elever, lærlinger, lærere, instruktører, skoler, bedrifter og opplæringskontor anledning til praksisopphold og kurs i Europa.

Følg lenkene under og ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.

Målgrupper

Mobilitet Nordland

Lærlinger

Alle som har en lærekontrakt i Nordland kan søke om et praksisopphold i Europa. Tilbudet er en del av Erasmus+ programmet.

Opplev verden samtidig som du jobber!

Mobilitet Nordland For lærlinger

Hva innebærer ordningen?
 • Praksisopphold i en bedrift i et annet europeisk land.
 • Utplasseringsperioden inngår som en del av læretida. Normalt tilbys opphold på ca. 3 måneder, men kortere eller lengre opphold er også mulig.
 • Hjelp til å skaffe bolig og vertsbedrift.
 • Hjelp til utforming av opplæringsavtale for utplasseringsoppholdet. Lærlingen skal jobbe med konkrete kompetansemål i sitt lærefag.
 • Online språkkurs. Ofte organiseres språk-/kulturkurs i starten av utenlandsoppholdet i tillegg.
 • Oppfølging av kontaktpersoner i Nordland og i utlandet.
 • Dokumentasjon på gjennomført opplæring i utlandet.
 • Ordningen dekker reise, bokostnader, lokal transport, forsikringer og noen ekstrautgifter i tilknytning til utenlandsoppholdet.
 • Lærlingen mottar ikke lønn fra vertsbedriften i utlandet.
 • Lærlingen må selv avklare med sin lokale lærebedrift om lønn under oppholdet. 
Hvem kan delta?
 • Alle lærlinger og lærekandidater i Nordland som har en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt.
 • Lærlingen må ha tillatelse fra sin lærebedrift.
 • Lærlingen må være fylt 18 år.
 • Lærlingen må ha gjennomført minst 6 måneder av læretiden ved utreisedato.
 • Noen kriterier som vektlegges ved utvelgelse: motivasjon, selvstendighet, ansvarsbevissthet, god oppførsel, faglig måloppnåelse og gode referanser.
Hvorfor delta?
 • Få innblikk i/yrkeserfaring fra et annet europeisk land.
 • Styrke fagkompetansen og lære nye arbeidsmetoder.
 • Bli kjent med et nytt land og en ny kultur.
 • Styrke kompetansen i fremmedspråk.
 • Få verdifull erfaring i livsmestring.
 • Få et internasjonalt nettverk faglig og privat.
 • Bli en attraktiv jobbsøker med internasjonal kompetanse.
Søknad

Lærlinger og lærekandidater tar kontakt med sin faglige leder/instruktør/opplæringskontor.

Når du har fått klarsignal tar du kontakt med prosjektleder Tor Magne Andreassen. 

Det er ingen søknadsfrist, men det anbefales at søknaden sendes i god tid før ønsket utplasseringsperiode.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet.

 

Elever

Videregående skoler i Nordland som er med i prosjektet kan søke på vegne av sine YFF-elever. Programmet skal gi norske elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Europa.

Elever kan gjennomføre 2 til 4 ukers praksisopphold ved en godkjent yrkesfagsskole, bedrift eller opplæringsorganisasjon i Europa.

Målet er:

 • Å øke kunnskapen om utenlands arbeidsliv.
 • Å styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i andre Europeiske land og Norge.
 • Å øke allmennkunnskapen om andre kulturer.
Fellesfaglærere

Fellesfaglærere ved skoler som er med i Mobilitet Nordland har tilbud om å få delta  på kurs og hospiteringsopphold i utlandet i 2 til 10 dager.

Mobilitet Nordland for fellesfaglærere

Hva innebærer ordningen?
 • Hospiteringsopphold/kurs ved en utdanningsorganisasjon i utlandet.
 • Normalt tilbys 2 til 10 dager opphold.
 • Utgifter dekkes etter faste satser. 
Hvem kan delta?

Målgruppen er primært:

 • Fremmedspråklærere
 • Engelsklærere
 • Realfaglærere (fellesfag og programfag)
 • Samfunnsfaglærere
 • Rådgivere
Hvorfor delta?
 • Lære av andre kollegers og skolers praksis (individ- og skolenivå).
 • Få faglig og fagdidaktikk påfyll og inspirasjon.
 • Dele og integrere ny kunnskap og nye ferdigheter i egen praksis og i egen fagseksjon/skole.
 • Knytte nye kontakter for fremtidig samarbeid.
Søknad
 • Du melder din interesse ved å snakke med egen skoleledelse/seksjon/kontaktperson.
 • Primært brukes skolens egen portefølje av utenlandske skoler. I forkant av oppholdet skal det signeres en opplæringsavtale mellom partene. Skolens kontaktperson har mer info. 

 

Yrkesfaglærere / faglige ledere

Mobilitet Nordland For yrkesfaglærere

Hva innebærer ordningen?
 • Omfang er 2-10 dagers praksisopphold i et europeisk land.
 • Det vil være en kombinasjon av opphold ved yrkesfagskole og lærebedrifter.
 • Fra Nordland reiser 2 til 4 personer med samme faglige bakgrunn (programområde) sammen.
Hvem kan delta?
 • Yrkesfaglærere
 • Faglige ledere/instruktører
 • Prøvenemndsmedlemmer
Hvorfor delta?
 • Lære om, observere og diskutere konkrete utfordringer og løsninger som vertslandet vil vise frem. Dette kan være:
  • eksempler på god praksis inne fag-/yrkesopplæring,
  • eksempler på vurderingsformer av fagkompetanse,
  • eksempler på god praksis for å forebygge frafall.
 • Lære om/av andre lands læreplaner, utdanningsstrukturer og vurderingsstrategier.
 • Vurdere om lærebedrifter i utlandet kan fungere som utplasseringsbedrift for lærlinger i Nordland.
 • Finne inspirasjon til å videreutvikle og forsterke initiativ ved lokal skole og bedrift i Nordland som vil kunne bidra til å heve kvaliteten på fagopplæring.
Søknad
 • Du melder din interesse ved å snakke med egen skoleledelse/seksjon/kontaktperson i bedriften.
 • I forkant av oppholdet skal det signeres en opplæringsavtale mellom partene. Skolens/bedriftens kontaktperson har mer info. 

 

 

Facebook-gruppe for gamle og nye deltakere

 

 

Mobilitetsopphold 2019

 

Des:         Naturbrukselever jobber i Sverige

Nov:         Faglig ledere jobber i Danmark  

Okt-Nov: Frisør-lærling jobber i Spania

Okt:         Tysklærere på kurs i Østerrike

Okt:         Elever fra Polarsirkelen vgs jobber i Tyskland

Sep:         Fellesfaglærere på kurs i Tyskland

Aug-Nov: Nederlands helsefag-lærling jobber i Nordland

Jun:         Fremmedspråklærere på kurs i Spania

Jan-Jun:  Nederlandske helsefag-lærlinger jobber i Nordland

Mai:          Fremmedspråklærere jobber i Italia

Feb-Apr:  Dansk murer-lærling jobber i Nordland

Jan-Apr:  Resepsjons-lærling jobber i Spania

Jan-Apr:  IKT-lærling jobber i Nederland

Jan-Apr:  Murer-lærling jobber i Danmark

Mar:         Engelsklærere jobber i Østerrike

Mar:         Spansklærere på kurs i Spania

Jan-Mar: Jernbane-lærling jobber i Tyskland

Jan:            Realfaglærere på kurs i England

 

 

 

Klikk for stort bilde

 

Interessert i å bli med? Nå er sjansen for deg, din bedrift eller din skole!

 

 

 

Kontakt: Tor Magne Andreassen toandr@nfk.noKlikk for stort bilde