Fiskeri

Fiskeriressursene er svært viktig for alle fylkeskommunene i Nord-Norge. I tillegg er vår partner Norges Råfisklag opptatt av hva som rører seg rundt fiskeripolitikken til EU.

Siden Norge ikke er medlem i EU, påvirkes vi ikke direkte av lovbestemmelsene i fiskeripolitikken. Likevel har den stor medvirkning siden EU er vår viktigste importør, nemlig 60 prosent av all fisk som tas opp i Norge kjøpes av EU. Vi har i tillegg en rekke avtaler med EU innenfor fiskeri.
 
Nord-Norges Europakontor har jobbet aktivt mot EUs fiskeripolitikk. Blant annet i forkant av fiskerireformen (CFP) som ble innført i 2013, kom vi med innspill til Europakommisjonen om hva vår region mener er viktig.
 
I forbindelse med Brexit følges utviklingen tett, og du kan lese mer om regjeringens arbeid på temaet her.
 
Høsten 2018 har EU, Norge og åtte andre stater blitt enige om en historisk fiskeriavtale om å stoppe uregulert og ulovlig fiske i Polhavet, i kjølvannet av økende issmelting i området. Den nye avtalen forplikter Norge, Russland, USA, Canada, og Danmark (Grønland og Færøyene), pluss Kina, Japan, Sør-Korea, Island og EU til å avstå fra et kommersielt fiske i den internasjonale delen av Polhavet uten at bindende reguleringer er på plass.
 
Hvert år er vi også tilstede på verdens største sjømatmesse i Brussel. Les om messen her.
 
Ikke felles fiskeripolitikk
Den felles europeiske fiskeripolitikken dekkes altså ikke av EØS-avtalen. Der EUs fiskeripolitikk ofte kalles en fiasko, blir Norge gang på gang fremhevet som et godt eksempel på hvordan bærekraftig fiske faktisk kan foregå. Det kan hevdes at CFP-reformen til en stor grad er påvirket av norsk fiskeripolitikk.
 
Samtidig er Norge verdens største eksportør av fisk og fiskeprodukter, og EU er det viktigste markedet for denne eksporten. Siden rundt 60 prosent av Norges eksport av fisk går til den europeiske union, er samarbeidet med EU på fiskeriområdet av stor betydning for oss.
 
Det etablert et sterkt samarbeid mellom Norge og EU gjennom bilaterale fiskeriavtaler. Norge og EU inngår årlige kvoteavtaler om fiske på fellesbestandene i Nordsjøen, norsk fiske vest av De britiske øyer og ved Grønland, samt EUs fiske i Norges økonomiske sone i Barentshavet.