Samarbeid med regioner i andre land

Nordland fylkeskommune har samarbeid med flere regioner i andre land, såkalt bilateralt samarbeid.


Samarbeid med Leningrad fylke i Russland

Den første avtalen om samarbeid ble inngått i 1987, og den ble siste gang fornyet i 2003.

Samarbeidet har pågått innen følgende felt:

  • kommunesektoren (7 samarbeidskommuner)
  • ungdom og demokrati (KS)
  • næringsliv (sjømat, turisme, industri)
  • kultur og idrett
  • forskning 
  • høyere utdanning (Nord universitet og Campus Narvik UiT)
  • utveksling av tjenestepersonell (Presidentprogrammet)

 

Samarbeid med Zhejiang Provins i Kina

Nordland fylkeskommune inngikk i mai 2010 en intensjonsavtale med provinsen Zhejiang i Kina. Samarbeidet ble videreført i 2017, gjennom underskriving av en ny avtale 28. august 2017 i Bodø. Zhejiang er en provins med om lag 55 millioner innbyggere, som ligger like sør for Shanghai. Provinsen er av de ledende innen marin og maritim sektor i Kina, og legger stor vekt på entreprenørskap.

Last ned samarbeidsavtalen fra august 2017 (PDF, 398 kB)

Nordland fylkeskommunes Zhejiang-team

Internasjonal kontor:

Eilen Wibeke Bruun Zakariassen (i svangerskapspermisjon)
Prosjektleder
Tel: +47 756 50 104 / +47 9777 67 94
Epost:
eilzak@nfk.no  

Tiril Elise Strand Johnsen (vikar)
Prosjektleder
Tel: +47 756 50 104 / +47 416 60 075
Epost: tirjoh27@nfk.no

 

Utdanning

Geir Hareide Hansen
Leder Nettskolen i Nordland
Tel: +47 756 50 253 / +47 906 03 710
Epost: gehans@nfk.no

Næring og regional utvikling:

Per Eidsvik
Seniorrådgiver
Tel: +47 756 50 318 / +47 906 66 253
Epost: pereid@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse
Tel: +47 756 50 459 / +47 959 24 674
Epost: karmor@nfk.no

 

Samarbeid med Marche region i Italia

8. oktober 2010 signerte Nordland fylkeskommune en samarbeidsavtale med Marche regionen i Italia.

Avtalen bygger på tre grunnpilarer:

Reiseliv - opprette en direkte flyrute mellom Nordland og Marche med tanke på å få turister til området.

Utdanning - en utveksling av elever fra reiselivsfaget i videregående opplæring.

Næringsliv - finne nye markeder for næringsutvikling for blant annet tørrfisk og opplevelsesbasert reiseliv.

 

Samarbeid med Veneto region i Italia

9. oktober 2014 ble det inngått avtale mellom Nordland fylkeskommune og Veneto region i Italia. Samarbeidet skal konsentreres om sektorene økonomi, utdanning, naturvern, kultur, turisme og forskning. I første omgang starter det med prosjektet "Via Querinissima".

Dette dreier seg om utvikling av kultur og reiseliv i den venetianske adelsmannen og sjøfareren Pietro Querinis spor. Målet er å utvikle en europeisk kulturarvrute etter Querinis reise til og fra Røst.

Arbeidet følges opp i samarbeid mellom internasjonalt kontor, næring, utdanning og kultur.