Store investeringsprosjekter

Eiendom følger opp de bestillinger som fylkestinget vedtar.

Det vises også til gjeldende økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018.