Ansattoversikt


Restaurant- og matfag

Ansatte i avdelingen Restaurant- og matfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Helse- og oppvekstfag og restaurant og matfag 75 65 31 33 909 51 155
Adjunkt m/tilleggsutdanning 75 65 31 26 990 36 205
Adjunkt med tillegg. 75 65 32 00 470 20 549
Lærling 75 54 54 28 450 83 583
Lærling 75 54 54 11 940 35 630
Elevassistent 75 65 29 88 952 40 617
Miljøterapeaut/ Tegnspråktolk 75 65 31 28 416 57 813
Adjunkt 75 65 31 04 950 63 961
Adjunkt 75 65 31 22 481 14 092
Lektor m/tilleggsutdanning 75 65 31 23 924 40 725