Spørmål som stilles mellom fylkestingene

I fylkestingets reglement §20d heter det: 

"Fylkestingets representanter kan sende skriftlige spørsmål til fylkesrådet om enhver sak som hører inn under fylkeskommunens ansvarsområde/virkeområde. Spørsmålene skal besvares skriftlig, normalt innen én uke. Spørsmål og svar skal gjøres tilgjengelig for de andre fylkestingsrepresentantene."

Spørsmål mellom fylkestingene
Tittel Publisert Type
85. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Gjennomkjøring Andøya flystasjon

18.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 85. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Gjennomkjøring Andøya flystasjon.pdf
85.Spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Gjennomkjøring Andøya flystasjon

18.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 85.Spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Gjennomkjøring Andøya flystasjon.pdf
84. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Kjøring av tomme busser

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 84. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Kjøring av tomme busser.pdf
84. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Kjøring av tomme busser

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 84. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Kjøring av tomme busser.pdf
83. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet - Endring av anløpskaier og ekspeditørløse anløp

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 83. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet - Endring av anløpskaier og ekspeditørløse anløp.pdf
83. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet - Endring av anløpskaier og ekspeditørløse anløp

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 83. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Fremskrittspartiet - Endring av anløpskaier og ekspeditørløse anløp.pdf
82. Svar på spørsmål fra Bjørn Larsen, Framskrittspartiet - PRISOVERSLAG FORHENHOLDSVIS BRU OG RØR I FV 7286, BRASØY

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 82. Svar på spørsmål fra Bjørn Larsen, Framskrittspartiet - PRISOVERSLAG FORHENHOLDSVIS BRU OG RØR I FV 7286, BRASØY.pdf
82. Spørsmål fra Bjørn Larsen, Framskrittspartiet - PRISOVERSLAG FORHENHOLDSVIS BRU OG RØR I FV 7286, BRASØY

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 82. Spørsmål fra Bjørn Larsen, Framskrittspartiet - PRISOVERSLAG FORHENHOLDSVIS BRU OG RØR I FV 7286, BRASØY.pdf
81. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Todelt anbudsmodell og bruttoanbud Sammenlignbare tall

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 81. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Todelt anbudsmodell og bruttoanbud Sammenlignbare tall.pdf
81. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Todelt anbudsmodell og bruttoanbud Sammenlignbare tall

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 81. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Todelt anbudsmodell og bruttoanbud Sammenlignbare tall.pdf
80. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - rutereduksjon Melbu - Fiskebøl

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 80. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - rutereduksjon Melbu - Fiskebøl.pdf
80. Spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - rutereduksjon Melbu - Fiskebøl

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 80. Spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - rutereduksjon Melbu - Fiskebøl.pdf
79. Svar på spørsmål fra Håkon Møller, Miljøpartiet De Grønne - hvor mye penger bruker Nordland fylkeskommune på skolesekker til førsteklassinger

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 79. Svar på spørsmål fra Håkon Møller, Miljøpartiet De Grønne - hvor mye penger bruker Nordland fylkeskommune på skolesekker til førsteklassinger.pdf
79. Spørsmål fra Håkon Møller, Miljøpartiet De Grønne - hvor mye penger bruker Nordland fylkeskommune på skolesekker til førsteklassinger

14.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skriftlig spørsmål mellom fylkesting - hvor mye penger bruker Nordland fylkeskommune på skolesekker til fø(2839775).pdf
78. Spørsmål fra May Valle, Venstre - Avklaringsspørsmål vedrørende tertial, årsregnskap økonomiplan (2)

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 78. Spørsmål fra May Valle - Avklaringsspørsmål vedrørende tertial, årsregnskap økonomiplan (2).pdf
78. Svar på spørsmål fra May Valle, Venstre - Avklaringsspørsmål vedrørende tertial, årsregnskap økonomiplan (1)

24.06.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 78. Svar på spørsmål fra May Valle - Avklaringsspørsmål vedrørende tertial, årsregnskap økonomiplan (1).pdf
77. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - videreføring av studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole

26.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 77. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - videreføring av studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole.pdf
77. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - videreføring av studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole

26.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 77. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - videreføring av studiespesialisering ved Knut Hamsun videregående skole.pdf
76. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Anløp av Nord-Solvær

19.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 76. Svar på Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Anløp av Nord-Solvær (1).pdf
76. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Anløp av Nord-Solvær

19.05.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 76. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, Høyre - Anløp av Nord-Solvær (2).pdf
75. Svar på skriftlig spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Spørsmål til saken om NTP

21.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 75. Svar på skriftlig spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Spørsmål til saken om NTP.pdf
75.Skriftlig spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Spørsmål til saken om NTP

21.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 75.Skriftlig spørsmål fra Joakim Sennesvik, Høyre - Spørsmål til saken om NTP.pdf
74. Svar på skriftlig spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Sak 051-20 Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsramme

20.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 74. Svar på skriftlig spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Sak 051-20 Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsramme.pdf
74. Skriftlig spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Sak 051-20 Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsramme

20.04.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 74. Skriftlig spørsmål fra Beate Bø Nilsen, Høyre - Sak 051-20 Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020 - oppdaterte driftsramme.docx
73. Svar på skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - om kunstprosjketet Bodø Bodyscape

15.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 73. Svar på skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - om kunstprosjketet Bodø Bodyscape.pdf
73. Skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Feige fylkesråd og kunstprosjekt

15.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Sprsmal_nr_73_allan_elleingsen.pdf
72. Svar på spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - vedrørende innovasjonsarbeid og næringsklynger.pdf

19.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 72. Svar på spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - vedrørende innovasjonsarbeid og næringsklynger.pdf
72. Skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Vedrørende innovasjonsarbeid torsk - innovasjonsarbeid betong

19.11.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 72. Skriftlig spørsmål fra Allan Ellingsen, Frp - Vedrørende innovasjonsarbeid torsk - innovasjonsarbeid betong.pdf
71. Svar på skriftlig spørsmål fra Per- Gunnar Skotåm, Rødt - oppdrett i Vega Verdensarvområde

19.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 71. Svar på skriftlig spørsmål fra Per- Gunnar Skotåm, Rødt - oppdrett i Vega Verdensarvområde.pdf
71. Skriftlig spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - Oppdrett i Vega Verdensarvområde

19.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 71. Skriftlig spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - Oppdrett i Vega Verdensarvområde.pdf
70. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, RØDT - Avtale med Naked Pavement

27.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 70. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, RØDT - Avtale med Naked Pavement.pdf
70. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, RØDT - Avtale med Naked Pavement

27.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 70. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, RØDT - Avtale med Naked Pavement.pdf
69. Svar på spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader

03.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 69. Svarp på spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader.pdf
69. Spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader

03.05.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 69. Spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader.pdf
68. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan

06.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 68. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan.pdf
68. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan

06.02.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 68. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan.pdf
67. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter

25.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 67. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter.pdf
67. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter

25.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 67. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter.pdf
66. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø

25.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 66. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø.pdf
66. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø

25.01.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 66. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø.pdf
65. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 65. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø.pdf
65. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 65. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø.pdf
64. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjett og økonomiplanen

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 64. Svar på spørsmål fra May Valle, V - spørsmål til budsjett og økonomiplanen.pdf
64. Spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjett og økonomiplanen

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 64. Spørsmål fra May Valle, V - spørsmål til budsjett og økonomiplanen.pdf
63. Svar på spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63. Svar på spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål.pdf
63. Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 63. Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål.pdf
62. Svar på spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 62. Svar på spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021.pdf
62. Spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021

15.12.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 62. Spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021.pdf
61. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan

08.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 61. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan.pdf
61. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan

08.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 61. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan.pdf
60. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar på høringsdokument ti - l Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

07.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 60. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar på høringsdokument ti - l Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland.pdf
60. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar til høringsdokument til - Endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

07.11.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 60. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar til høringsdokument til - Endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland.pdf
59. Svar på spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Finansdepartementet går i ring på Bjørnfjell - Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon

07.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 59_2017_svar.pdf
59. Spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Finansdepartementet går i ring på Bjørnfjell - Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon

07.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 59_2017_Arve_knutsen.pdf
58. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822

07.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 58. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822..pdf
58. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822.pdf

07.09.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 58. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822.pdf
56. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland.pdf

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 56. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland.pdf
56. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland

02.06.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 56. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland.pdf
55. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen, H - netto driftsresultat 2016 for NFK

31.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen - netto driftsresultat 2016 for NFK.pdf
55. Spørsmål fra Beate Bø Nilsen, H - netto driftsresultat 2016 for NFK

31.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 55. Spørsmål fra Beate Bø Nilsen - netto driftsresultat 2016 for NFK.pdf
54. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden

26.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 54. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden.pdf
54. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden.pdf

26.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 54. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden.pdf
53. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 53. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål.pdf
53. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål

16.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 53. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål.pdf
52. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen.pdf
52. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen.pdf

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 52. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen.pdf
51. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 51. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole.pdf
51. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 51. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole.pdf
50. Svar på spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 50. Svar på spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien.pdf
50. Spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien

11.05.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 50. Svar på spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien.pdf
49. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Oversikt over alle fondene i fylkeskommunen

26.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 49._svar_paa_spoersmaal_fra_dagfinn_olsen,_frp_-_oversikt_over_alle_fondene_i_fylkeskommunen.pdf
49. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Oversikt over alle fondene i fylkeskommunen

26.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 49._spoersmaal_fra_dagfinn_olsen,_frp_-_oversikt_over_alle_fondene_i_fylkeskommunen.pdf
48. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjettet

26.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 48._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_spoersmaal_til_budsjettet.pdf
48. Spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjettet

26.01.2017 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 48._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_spoersmaal_til_budsjettet.pdf
47. Spørsmål fra May Valle, V - Upresis og mangelfulle og tendensiøse opplysninger

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 47._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_upresis_og_mangelfulle_og_tendensioese_opplysninger.pdf
47. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Upresis og mangelfulle og tendensiøse opplysninger

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 47._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_upresis_og_mangelfulle_og_tendensioese_opplysninger.pdf
46. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Samferdselsrådens påstander i Lofotposten knyttet til Skutvikferga

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 46._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_samferdselsraadens_paastander_i_lofotposten_knyttet_til_skutvikferga.pdf
46. Spørsmål fra May Valle, V - Samferdselsrådens påstander i Lofotposten knyttet til Skutvikferga

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 46._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_samferdselsraadens_paastander_i_lofotposten_knyttet_til_skutvikferga.pdf
45. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 45._svar_paa_spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h__-_tiltak_mot_negative_miljoeeffekter_av_medikamentell_behandling_mot_lakselus.pdf
45. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

29.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 45._spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_tiltak_mot_negative_miljoeeffekter_av_medikamentell_behandling_mot_lakselus.pdf
44. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Om utbygging av fylkeshuset og overføringen fra staten når det gjelder ferger

23.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_om_utbygging_av_fylkeshuset_og_overfoeringen_fra_staten_naar_det_gjelder_ferger.pdf
44. Spørsmål fra May Valle, V - Om utbygging av fylkeshuset og overføringen fra staten når det gjelder ferger

23.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 44._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_om_utbygging_av_fylkeshuset_og_overfoeringen_fra_staten_naar_det_gjelder_ferger.pdf
43. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Fylkestingets og fylkesrådets behandling av kampflybasen i 2012 og 2013

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 43._svar_paa_spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_fylkestingets_og_fylkesraadets_behandling_av_kampflybasen_i_2012_og_2013.pdf
43. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Fylkestingets og fylkesrådets behandling av kampflybasen i 2012 og 2013

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 43._spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_fylkestingets_og_fylkesraadets_behandling_av_kampflybasen_i_2012_og_2013.pdf
42. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Oppfølgingsspørsmål om nytt vekstsystem i havbruksnæringen

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 42._svar_paa_spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_oppfoelgingsspoersmaal_om_nytt_vekstsystem_i_havbruksnaeringen.pdf
42. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Oppfølgingsspørsmål om nytt vekstsystem i havbruksnæringen

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 42._spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_oppfoelgingsspoersmaal_om_nytt_vekstsystem_i_havbruksnaeringen.pdf
41. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 41._svar_paa_spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_nytt_vekstsystem_i_havbruksnaeringen_paa_hoering.pdf
41. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

16.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 41._spoersmaal_fra_stig_tore_skogsholm,_h_-_nytt_vekstsystem_i_havbruksnaeringen_paa_hoering.pdf
40. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Økonomiplan og budsjett

09.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 40._svar_paa_spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_oekonomiplan_og_budsjett.pdf
40. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Økonomiplan og budsjett

09.11.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 40._spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_oekonomiplan_og_budsjett.pdf
39. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - arbeidet med oljevernbase - miljøvernbase i Lofoten og Vesterålen

25.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 39._svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-__arbeidet_med_oljevernbase_-_miljoevernbase_i_lofoten_og_vesteraalen.pdf
39.Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - arbeidet med oljevernbase - miljøvernbase i Lofoten og Vesterålen

25.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 39._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-__arbeidet_med_oljevernbase_-_miljoevernbase_i_lofoten_og_vesteraalen.pdf
38. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferga Forøy-Ågskardet

25.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 38._svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_ferga_foroey-aagskardet.pdf
38. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferga Forøy-Ågskardet

25.10.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 38._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_ferga_foroey-aagskardet.pdf
37.Svar på spørsmål fra May Valle, V - Oppfølgingsspørsmål godtgjørelsesreglementet

01.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 37.svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_oppfoelgingsspoersmaal_godtgjoerelsesreglementet.pdf
37.Spørsmål fra May Valle, V - Oppfølgingsspørsmål godtgjørelsesreglementet

01.06.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 37.spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_oppfoelgingsspoersmaal_godtgjoerelsesreglementet.pdf
36.Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H -Styrerepresentasjon

19.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 36.svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-styrerepresentasjon.pdf
36. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H -Styrerepresentasjon

19.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 36._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-styrerepresentasjon.pdf
35. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Hurtigbåter

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 35._svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_hurtigbaater.pdf
35. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Hurtigbåter

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 35._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_hurtigbaater.pdf
34. Svar på spørsmål fra Kurt Jenssen, Sp - Omstillingsbehov - ressursbruk og endringer i inntektsmodell

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 34.svar_paa_spoersmaal_fra_kurt_jenssen,_sp_-_omstillingsbehov_-_ressursbruk_og_endringer_i_inntektsmodell.pdf
34.Spørsmål fra Kurt Jenssen, Sp - Omstillingsbehov - ressursbruk og endringer i inntektsmodell

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 34.spoersmaal_fra_kurt_jenssen,_sp_-_omstillingsbehov_-_ressursbruk_og_endringer_i_inntektsmodell.pdf
33. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler, oversikt over kontraktskostnader ferje i 2015

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_fra_benta_anita_solaas,_h_-_ferjeavloesningsmidle,r_oversikt_over_kontraktskostnader_ferje_i_2015.pdf
33. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_fra_benta_anita_solaas,_h_-_ferjeavloesningsmidler.pdf
33. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler

12.05.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h_-_fergeavloesningsmidler.pdf
32. Svar på spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Pendelkonsept på Helgeland

23.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32._svar_paa_spoersmaal_fra_arve_knutsen,_krf_-_pendelkonsept_paa_helgeland.pdf
32. Spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Pendelkonsept på Helgeland

23.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 32._spoersmaal_fra_arve_knutsen,_krf_-_pendelkonsept_paa_helgeland.pdf
31.Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Spørsmål om dokument - flyplasstruktur - FT-sak i 2012 mellom fylkestinget

17.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31.svar_paa_spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h__-_spoersmaal_om_dokument_-_flyplasstruktur_-_ft-sak_i_2012_mellom_fylkestinget(1).pdf
31. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Spørsmål om dokument - flyplasstruktur - FT-sak i 2012

17.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 31._spoersmaal_fra_bente_anita_solaas,_h__-_spoersmaal_om_dokument_-_flyplasstruktur_-_ft-sak_i_2012.pdf
30. Svar på spørsmål fra May Valle, V - henvendelse ang samferdselstiltak

02.02.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_henvendelse_ang__samferdselstiltak.pdf
30. Spørsmål fra May Valle, V - henvendelse ang. samferdselstiltak

02.02.2016 Filtype: png. Klikk for å laste ned spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_henvendelse_ang._samferdselstiltak.png
29. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - basishall på Mjølan

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 29._svar_paa_spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_basishall_paa_mjoelan.pdf
29. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - basishall på Mjølan

29.01.2016 Filtype: docx. Klikk for å laste ned 29._spoersmaal_fra_kai_henriksen,_h_-_basishall_paa_mjoelan.docx
28.Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - spørsmål knyttet til Kystgodsruten og takst

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28.svar_paa_spoersmaal_fra_dagfinn_olsen,_frp_-_spoersmaal_knyttet_til_kystgodsruten_og_takst.pdf
28. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - spørsmål knyttet til Kystgodsruten og takst

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 28._spoersmaal_fra_dagfinn_olsen,_frp_-_spoersmaal_knyttet_til_kystgodsruten_og_takst.pdf
27. Svar på spørsmål fra May Valle, V - statusoppdatering i etterkant av vedtak 09.09.2014 Statusrapport helsefremmende skoler

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v__-_statusoppdatering_i_etterkant_av_vedtak_09.09.2014_statusrapport_helsefremmende_skoler.pdf
27. Spørsmål fra May Valle, V - Statusoppdatering i etterkant av vedtak 09.09.2014 Statusrapport helsefremmende skoler

29.01.2016 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 27._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_statusoppdatering_i_etterkant_av_vedtak_09.09.2014_statusrapport_helsefremmende_skoler.pdf
26. Svar på spørsmål fra May Valle, V - FT-sak 129-2015 - revisjon av godtgjørelsesreglement

12.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_aapent_spoersmaal_til_fylkesordfoerer_-_ft-sak_129-2015_-_revisjon_av_godtgjoerelsesreglement_.pdf
26. Spørsmål fra May Valle, V - FT-sak 129-2015 - revisjon av godtgjørelsesreglement

12.11.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned aapent_spoersmaal_til_fylkesordfoerer_-_ft-sak_129-2015_-_revisjon_av_godtgjoerelsesreglement.pdf
25. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Kapasitetsproblemer på Skutvikferga

16.07.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25._svar_paa_spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_kapasitetsproblemer_paa_skutvikferga_.pdf
25. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Kapasitetsproblemer på Skutvikferga

16.07.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 25._spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_kapasitetsproblemer_paa_skutvikferga.pdf
24. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Skutvikferga

16.07.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_skutvikferga.pdf
24. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Skutvikferga

16.07.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 24._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_skutvikferga.pdf
23. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Universell utforming på hurtigbåter og ferjer

27.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset_sp_-_universell_utforming_paa_hurtigbaater_og_ferjer.pdf
23. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Universell utforming på hurtigbåter og ferjer

27.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_universell_utforming_paa_hurtigbaater_og_ferjer.pdf
22. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Matfjord langs Rv. 80

16.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_matfjord_langs_rv._80.pdf
22. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Matjord langs rv. 80

16.03.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 22._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_matjord_langs_rv._80.pdf
21. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rentesituasjonen

22.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_rentesituasjonen.pdf
21. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rentesituasjonen

22.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 21._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_rentesituasjonen.pdf
20. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Planlegging om Rønvikjordene

16.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-__planlegging_om_roenvikjordene.pdf
20. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Planlegging om Rønvikjordene

16.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 20._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_planlegging_om_roenvikjordene.pdf
19. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Billettpriser på hurtigbåt

15.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_billettpriser_paa_hurtigbaat.pdf
19. Spørsmål fra May Valle, V - Billettpriser på hurtigbåt

15.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 19._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_billettpriser_paa_hurtigbaat.pdf
18. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Artiv Race -hvor stort beløp skal Nodland fylkeskommune bidra med?

15.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned svar_paa_spoersmaal_mellom_to_fylkesting_-_hvor_stort_beloep_skal_nodland_fylkeskommune_bidra_med_.pdf
18. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Artic Race - hvor stort beløp skal Nodland fylkeskommune bidra med?

15.01.2015 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned skriftlig_spoersmaal_mellom_to_fylkesting_-_hvor_stort_beloep_skal_nodland_fylkeskommune_bidra_med_(l)(807716).pdf
17. Spørsmål fra May Valle, V - Kostnader ved opprettholdelse av båtruter og befraktning av gods på NEX -opprettholdelse av skolebruket på Kleiva 1 år

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_kostnader_ved_opprettholdelse_av_baatruter_og_befraktning_av_gods_paa_nex_-opprettholdelse_av_skolebruket_paa_kleiva_1_aar.pdf
17. Svar på spørsmål fra May Valle, V - kostnader ved opprettholdelse av båtruter, befraktning av gods samt skolegårsdbruk Kleiva

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle,_v_-_kostnader_ved_opprettholdelse_av_baatruter,_befraktning_av_gods_samt_skolegaarsdbruk_kleiva.pdf
16. Svar på spørsmål fra May Valle - økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16._svar_paa_spoersmaal_fra_may_valle_-_oekonomiplan_2015_-_2018_og_budsjett_2015.pdf
16. Spørsmål fra May Valle, V - budsjett og økonomiplan 2015-2018

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16._spoersmaal_fra_may_valle,_v_-__budsjett_og_oekonomiplan_2015-2018.pdf
15. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - budsjett

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15._svar_paa_spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_budsjett.pdf
15. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - budsjett

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15._spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_budsjett.pdf
14. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Stokkvikbergan

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_stokkvikbergan.pdf
14. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Stokkvikbergan

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_stokkvikbergan.pdf
13. Svar på spørsmål fra Jon Tørset - inspeksjoner av Bjønnes bru i Rana kommune

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset_-_inspeksjoner_av_bjoennes_bru_i_rana_kommune.pdf
13. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Bjørnnesbrua

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_bjoernnesbrua.pdf
12. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - om landbruksutdanning

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_om_landbruksutdanning.pdf
12. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - om landbruksutdanning

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_om_landbruksutdanning.pdf
11. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - fjøsen på Kleiva

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11._spoersmaal_fra_marit_tennfjord,_sv_-_fjoesen_paa_kleiva.pdf
11. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV- fjøsen på Kleiva

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11._svar_paa_spoersmaal_fra__marit_tennfjord,_sv-_fjoesen_paa_kleiva.pdf
10. Svar på skriftlige spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kleiva landbruksskole

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10._svar_paa_skriftlige_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kleiva_landbruksskole.pdf
10. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kleiva landbruksskole

26.11.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kleiva_landbruksskole.pdf
09. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp- planlegging om Rønvikjordene

27.10.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9_._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp-_planlegging_om_roenvikjordene.pdf
09. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - planlegging om Rønvikjordene

27.10.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_planlegging_om_roenvikjordene.pdf
08. Svar på åpent brev fra May Valle, V - Fylkeskommunens økonomiske situasjon

25.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9._svar_paa_aapent_brev_fra_may_valle,_v_-_fylkeskommunens_oekonomiske_situasjon.pdf
08. Spørsmål/åpent brev fra May Valle, V - Fylkeskommunens økonomiske situasjon

25.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9._aapen_brev_fra_may_valle,_v_-_fylkeskommunens_oekonomiske_situasjon.pdf
07. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Oversikt over fond

16.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_oversikt_over_fond(1).pdf
07. Svar på skriftlig spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Oversikt over fond

16.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8._svar_paa_skriftlig_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_oversikt_over_fond.pdf
06. Svar på skriftlig spørsmål - hurtigbåt Bindalsfjorden

16.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7._svar_paa_skriftlig_spoersmaal_-_hurtigbaat_bindalsfjorden.pdf
06. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Anke angående ruteplan for båtrute 18 – 111 - Bindalsfjorden

16.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_anke_angaaende_ruteplan_for_baatrute_18_–_111_-_bindalsfjorden.pdf
05. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rammeoverføringer fra staten

05.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_rammeoverfoeringer_fra_staten.pdf
05. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rammeoverføringer fra staten

05.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp__-_rammeoverfoeringer_fra_staten.pdf
04. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp om naturbruksskolene - landbruk

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_om_naturbruksskolene.pdf
04. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp om naturbruksskolene - landbruk

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_om_naturbruksskolene_-_landbruk.pdf
03. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp- Sommerrute Skutvikferja

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp-_sommerrute_skutvikferja.pdf
03. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Sommerrute Skutvikferja

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_sommerrute_skutvikferja.pdf
02. Svar 2 på skriftlig spørsmål fra Jon Tørset, Sp - kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2._svar_2_paa_skriftlig_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kjoep_av_aksjer_i_sks.pdf
02. Svar 1 på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2._svar_1_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kjoep_av_aksjer_i_sks.pdf
02. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp_-_kjoep_av_aksjer_i_sks.pdf
01. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Båtrute i Træna - Polarcirkelen båttransport AS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1._svar_paa_spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp__-_baatrute_i_traena_-_polarcirkelen_baattransport_as.pdf
01. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Båtrute i Træna - Polarcirkelen båttransport AS

04.09.2014 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1._spoersmaal_fra_jon_toerset,_sp__-_baatrute_i_traena_-_polarcirkelen_baattransport_as.pdf