Fylkestingets kontor

Fylkestingets kontor skal bidra til at befolkningen i Nordland har tillit til de demokratiske styringsprinsipper og til de folkevalgte organ.

Fylkestingets kontor har ansvar for gjennomføring av valg og kontroll av valg, både stortingsvalg og fylkestingsvalg, og vil bidra til at befolkningen i Nordland sikres medbestemmelse og deltakelse i utforming av Nordlandssamfunnet.

-skal med åpenhet og lojalitet legge til rette for at fylkesordfører, gruppeledere, frikjøpte folkevalgte, fylkestingets medlemmer og medlemmer av medvirkningsråd gis gode arbeidsforhold, service og informasjon slik at de kan skjøtte sine verv på best mulig måte.

- bidra til at unge, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nordland sikres medbestemmelse og deltakelse i utforming og utvikling av Nordlandssamfunnet.

-Elev- og lærlingombudet og Mobbeombudet er fylkestingets ombud. Ombudene skal støtte og veilede barn, elever, lærlinger og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter. Ombudene skal utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag i forhold til kommunale og fylkeskommunale forvaltningsorganer, og påse at barnehage- og skoleeier etterlever lovverket og er sin aktivitetsplikt bevisst.

 

Ansatte - Fylkestingets kontor

Espen Edvardsen

Klikk for stort bildeStillingstittel: Elev- og lærlingombud

E-post: espedv@nfk.no

Telefon jobb: 75 65 07 07

Mobil: 901 01 044

 

Lasse Knutsen

Mobbeombud Lasse Knutsen - Klikk for stort bildeStillingstittel: Mobbeombud

E-post: lasknu@vgs.nfk.no

Telefon jobb: 75 65 04 86

Mobil: 911 24 236

Nicholas D. Williams

Klikk for stort bildeStillingstittel: Rådgiver, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland (RLF)

E-post: nicwil@nfk.no

Telefon jobb: 75 65 04 15

Mobil: 478 19 294

Tone-Lise Fische

Klikk for stort bilde

Stillingstittel: Rådgiver Nordland fylkeseldreråd 

E-post: tonfis@nfk.no

Telefon jobb: 75 65 04 14

Mobil: 975 23 570

Trine Grytøyr

Klikk for stort bildeStillingstittel: Rådgiver ungdomsmedvirkning

E-post: trigry@nfk.no

Telefon jobb: 75 65 04 83

Mobil: 934 16 075

Anita Hansen

Klikk for stort bildeStillingstittel: Sekretær for fylkesordfører

E-post: anihan@nfk.no

Telefon: +4775650716

Åshild Opøyen

Klikk for stort bildeStillingstittel: Fylkestingets kontor, koordinator medvirkning.

E-post: ashopo@nfk.no

Telefon jobb: 75 65 04 80

Mobil: 993 37 666