KomRev NORD reviderer Nordland fylkeskommune

Fra 1. februar 2020 har KomRev NORD overtatt revisjonen i Nordland fylkeskommune.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Nordland fylkeskommune:
Doris Gressmyr, tel 95 70 12 68; epost dg@komrevnord.no

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor for Nordland fylkeskommune:
Knut Teppan Vik, tel 98 81 91 14; epost: ktv@komrevnord.no

Kontaktrevisorer for Nordland fylkeskommune:
Solrun Kletteng Skagen, tel 770 41415: epost sks@komrevnord.no 
Karianne Jensen, tel 770 41416; epost kj@komrevnord.no 

Fylkesrevisjonens rolle som varslingssekretariat er ivaretatt av fylkestingets kontor ved leder Lise Wærnes Nilsen. Les mer om varsling av kritikkverdige forhold.