Eldrerådet i Nordland

Nordland fylkes eldreråd er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkestinget i fylkeskommunale saker. Rådet skal representere og ivareta eldres rettigheter og hensyn i fylkeskommunale saker.

 Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

  

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av Fylkestinget for hver valgperiode. Eldrerådet er lovpålagt gjennom lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.   

Nordland fylkes eldreråd har syv medlemmer med varamedlemmer. Fem av medlemmene velges ut blant alderspensjonistene i fylket, to av medlemmene velges ut blant fylkestingsrepresentantene. Sametingets eldreråd har observatørstatus i Nordland fylkes eldreråd for perioden 2015-2019.  

 

 Reglement for Nordland fylkes eldreråd (DOCX, 21 kB)

 Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

Årsmeldingen for Nordland eldreråd for 2019 ble lagt frem og behandlet på fylkestinget i juni. Eldrerådet fikk skryt for imponerende aktivitet.

 

 

Da Opplæringskonferansen for medlemmer av kommunale råd for eldre og råd for personer med funksjonsnedsettelse måtte avlyses på grunn av Korona-smitte, ble det i stedet arrangert en digital konferanse.

Mer om konferansen her https://www.nfk.no/aktuelt/digital-eldrekonferanse-ble-suksess.1031724.aspx

Denne uken var det opplæringskonferanse for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Nordland. Arrangøren lot seg ikke stoppe av koronakrisen, og gjennomførte konferansen på Skype.

   

 

Ny melding 6.5.2020: KONFERANSEN gjennomføres digitalt fra og med mandag 11.5- til og med 14.5.

Vi kjører prøvemøter fra og med i dag 6.5.

 

Se informasjon her!

 

 

fra mars 2020: AVLYST

Konferansen må utgå på grunn av Koronavirus og smittefare.

Vi håper å kunne arrangere ny konferanse til høsten eller til neste år, men kan ikke love noe.

Vi har fått tilbakemeldinger fra flere som ønsker opplæring i rådsarbeid. Vi anbefaler dette nettstedet som regjeringen har lagt ut: veileder eldreråd

 

 

 

  Fylkestinget har valgt medlemmer til nytt eldreråd for perioden 2019-2023.  

Nordland fylkeseldreråd krever nå at bussholdeplass blir etablert så nært hovedninngangen til Nordlandssykehuset som mulig.

Tilskuddsordningen Den kulturelle spaserstokken ble i 2018 lagt om, slik at hele beløpet fordeles direkte til kommunene i Nordland. 

Eldrepolitisk program 2018-2021 ble vedtatt i fylkestinget i FT-sak 069/2018 i april. 

De kommunale eldrerådene i Nordland har vært invitert med til å komme med innspill og hatt mulighet til å kommentere første utkast av programmet. 

 

Årsmelding 2017 for Nordland fylkes eldreråd ble behandlet av fylkestinget i FT-sak 028/2018. https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=1264&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=5113&

 

Nordland fylkes eldreråd og en representant fra Finnmark eldreråd, hadde et vellykket besøk i Murmansk fra 9. til 12. april. Formålet med turen var å lære mer om den samiske urbefokningen i Lovozero og den eldre befolkningen generelt i Murmansk, med tanke på et videre samarbeid.