Eldrerådets medlemmer 2019-2023

Her finner du oversikt over eldrerådets medlemmer med kontaktinformasjon.

Hovedmedlemmer:

Bjørn Helge Hansen  Bhelgeh@outlook.com
Mai-Helen Walsnes, nestleder  Mai-helen.walsnes@vkbb.no
Wiggo Nilsen, medlem Wiggo.nilsen@online.no
May Jakobsen, medlem  Mayj@online.no
Agnete Tjærandsen, medlem  Agnete2008@gmail.com
Ingolf Kvandahl, medlem foreslått av  Sametingets eldreråd Kvandahli@gmail.com

Fylkestingets representanter:

Tone Nordstrand (SP) Tonenordstrand@yahoo.no
Joakim Sennesvik (H), Joasen05@nfk.no
 Simon Johnsen (AP)  hj95@hotmail.com

 

Varamedlemmer i nummerert rekkefølge:

 Grete Bang (Fast møtende varamedlem) Greteban@online.no
Leif Edvardsen Leif.edvardsen2@signalbox.no
 Aasa Storlien: aasa.storlien@gmail.com
Kjell Inge Mentzen kjedvor@gmail.com
Terje Agnar Halland Trj.hall@gmail.com
Betty Kappfjell, varamedlem foreslått av Sametingets eldreråd Betty@kappfjell.no

Varamedlemmer personlige, fylkestingets representanter:

Dagfinn Arntsen Darntsen@online.no
Arne Ivar Mikalsen Arnmik@nfk.no
Aase Refsnes Aarefsnes@gmail.com