Publikasjoner - Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland

Rådet for likestilling av funksjonshemmede legger på denne siden ut ulike publikasjoner. Publikasjonene finner du i menyen på høyre side.

NB! De fleste av disse dokumentene er publisert i pdf format som ikke er lesbart for de fleste skjermlesere. Vi jobber for å finne en løsning for dette sammen med vår leverandør av netttjenester.

Hvis det er noen publikasjoner du savner eller mener burde ha vært lagt ut her, ta kontakt med Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland ved rådgiver Nick Williams på nicwil@nfk.no eller telefon 47819294.

 

I 2016 publiserte fylkesrevisjon en forvaltningsrevisjon av universell utforming i fylkeskommunen. Forvaltnings revisjonen finner du her.