Covid 19

Informasjon om koronavirus og fylkeskommunens tiltak rundt dette

Du befinner deg nå på de gamle sidene til Nordland fylkeskommune.

Du vil ikke finne oppdatert informasjon på disse sidene.