Alderdom

Klikk for stort bilde

Mål: Alle eldre skal ha mulighet til å ta i bruk sine ressurser, delta i samfunnet, føle trygghet og ha god trivsel.

Gjennom god planlegging og aldersvennlige lokalsamfunn kan mange eldre ha god livskvalitet der de bor. Strategiene for arbeidet i Nordland er å tilrettelegge for økt samfunnsengasjement og deltakelse, videreutvikle kvalitetssikrede lokale aktivitetstilbud, videreutvikle et tilpasset transporttilbud og videreutvikle helsefremmende institusjoner.