Barn og ungdom

Klikk for stort bilde

Mål: Barn og ungdom er rustet til å mestre livets utfordringer.

Barn og unges helsemessige utfordringer må møtes med strukturelle og langsiktige strategier. Barnehager, grunnskoler og videregående skoler har et særlig ansvar. Tilnærmet alle barn uavhengig av kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk bakgrunn går nå i barnehage og skole. Dette er derfor gode arenaer for utjevning av sosiale helseforskjeller.