Mat i barnehagen

Kriterie 4: Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges.

De ansatte bidrar til at måltidene er helsefremmende og at barna får gode matvaner.

Det skal være enkelt å velge sunn mat i barnehagen. Mattilbudet i barnehagen er ekstra viktig for dem som har mangelfullt tilbud hjemme. Måltidet er it illegg en arena hvor dannelsesprosesser finner sted. Et måltid gir rom for deling, overføring av kultur og læring av normer.

 

Mat som kan skape allergiske reaksjoner blir ikke servert, alle skal føle seg trygge på at barnet ikke blir syk av maten.

 

Kravspesifikasjon:

  • Det legges til rette for to faste, ernæringsmessig fullverdige måltider hver dag.
  • Minimum 30 minutter til å spise, slik at barna får i seg tilstrekkelig med mat.
  • Det legges til rette for å kunne spise frokost for de som ikke har spist frokost hjemme.
  • Maksimum 3 timer mellom hvert måltid.
  • Voksne tar aktivt del i måltidet og spiser sammen med barna
  • Det legges til rette for et godt fungerende og trivelig spisemiljø
  • Det sørges for god hygiene før og under måltidene og ved oppbevaring og tilbereding av mat.
  • Måltidenes pedagogiske funksjon ivaretas
  • Vann er tørstedrikk mellom måltidene, og bør også tilbys til måltidene.