Aktivitet i skolen

Uteaktivitet på Dønna - Klikk for stort bildeUteaktivitet på Dønna Bjørn-Are Melvik Aktivitet i skolen er ment som en støtte til planlegging av aktiviteter i friminutt, temaøkter, skoleveien og i kroppsøving.

 

 

 

 

Variasjon

Variert aktivitet og øving på ferdigheter i de forskjellige grener er viktig for å motivere til deltakelse. Flere studier viser at ballspill (uten øving) og fokus på prestasjoner (uten delmål) virker demotiverende på mange. Differensiering og motiverte lærere trekkes fram som faktorer som motiverer.

Uteområde

Et inspirerende uteområde trenger ikke bestå av lekeapparater og store tilrettelegginger. Trær, hauger, løkker og sosiale soner som innbyr til aktivitet er viktigere enn de store tilretteleggingene. I planlegging av skolegårder er det viktig å tenke på hvem det er vi ønsker å tilrettelegge for. Begrepet - anlegg bygget av menn for gutter peker på viktigheten av å legge til rette for et bredt spekter. Ta vare på, og dyrk skolens naturgitte nærområde.

Intensitet er viktig, mange aktiviteter har mye venting og lite aktivitet. Med god planlegging av uteområder, plan for kroppsøving, aktivitetspauser i timene og fokus på skolevei og friminutt kan mye gjøres for å sikre variert aktivitet.

 

Undervisningstips     Lek, dans og bevegelse     Aktiv transport/ uteområde