Sikkerhet og ulykkesforebyggende arbeid

Ulykker rammer mange og er et stort helseproblem. Ulykkesforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid er derfor et satsingsområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Ulykker rammer mange og er et stort helseproblem. Ulykkesforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid er derfor et satsingsområde innen helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Ulykkesforebyggende arbeid i skolen

Den enkelte skole og barnehage har ansvar for å jobbe med ulykkesforebyggende arbeid med bakgrunn i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, populært kalt barnas arbeidsmiljølov. Kommunene fører tilsyn med at denne forskriften blir etterlevd, og kan gi pålegg om å rette opp ulike forhold. Hvis forholdene er alvorlig kan tilsynsmyndighet kreve at barnehagen eller skolen stenges.