Skolen er tobakks- og rusfri

Alle barn og unge har rett til et tobakks- og rusfritt miljø. All tobakk, både røyk og snus og andre rusmidler, er forbudt i skoletiden. Skolene kan ha nytte av tobakksforebyggende skoleprogram (FRI), rusforebyggende program (Unge & rus) og verktøy for å snakke med unge.

Kriterie 5: Det er ikke tillatt å bruke røyk, snus eller andre rusmidler i løpet av skoletiden. Dette gjelder alle elever og ansatte som har kontakt med elever i skoletiden. 

 

 

I høyremargen er det listet opp materiell og tips for å arbeide aktivt med tobakks- og rusforebyggende arbeid i skolen.