Kosthold

Nordlands innbyggere har generelt bra matvaner, men det er forskjell ut fra alder, kjønn, sosioøkonomisk status og hvor en bor. Gode matvaner er vanligere blant de som har høy utdanning og inntekt. 

Mål: Sunnere matvaner i Nordland

  • Øke kunnskap og bevissthet om matvaner og deres betydning for helse
  • Redusere forskjeller i matvaner mellom ulike sosioøkonomiske grupper

Matvaner påvirkes av mange faktorer, som for eksempel kultur, tilgjengelighet, pris, markedsføring og smak. For å fremme gode matvaner er det behov for en bred satsing på ulike nivåer i samfunnet, der man er enige om innhold og mål.

 

Samfunnet har ansvar for å legge til rette for og motivere til gode matvaner. Ansatte i offentlig sektor tar mange valg for menneskene de jobber med. Det skal være enkelt å velge sunn mat. Det bør tilrettelegges for gode måltider i barnehage, skoler og blant eldre. Det er viktig å være tydelig i formidling av sammenheng mellom helse og matvaner.

 

Nordland fylkeskommune ønsker å støtte det lokale arbeidet med å legge til rette for gode matvaner. «De gode valg må bli de enkle valg»