Medvirkning og medbestemmelse i vgo

Skolene har plikt til å ha elevråd (opplæringslova § 11-6) og skolemiljøutvalg (opplæringslova § 11-5a).