Verktøy i oversiktsarbeidet

Flere ulike aktører har utviklet verktøy til bruk i oversiktsarbeidet. Kommunehelsa og Norgeshelsa driftes av Folkehelseinstituttet. I disse statistikkverktøyene kan man enkelt hente relevant statistikk på fylkes- og kommunenivå.

Østfoldhelsa har utarbeidet en foreløpig mal for helseoversikt som mange finner nyttig. Hordaland fylkeskommune har utarbeidet et verktøy for oversiktsarbeidet som skal hjelpe brukeren til ikke å gå seg vill i statistikken. Du finner lenker til disse, samt andre verktøy og veiledere, til høyre på denne siden.

 

Folkehelseloven og folkehelseforskriften

Nordland fylkeskommune har gjennom folkehelseloven og folkehelseforskriften et lovpålagt ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden i fylket, samt positive og negative påvirkningsfaktorer for helse i fylket. 

Folkehelseloven vektlegger at folkehelsearbeidet skal være lokalt forankret, langsiktig, systematisk, kunnskapsbasert og målrettet. Fylkeskommunens folkehelsearbeid skal være kunnskapsbasert og bygge på beste tilgjengelige kunnskap om utviklingstrekk i nordlandssamfunnet. Strategier og tiltak skal bygge på forskningsbasert kunnskap om effektive metoder.

Som grunnlag for Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 ble det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag. Oversiktsdokumentet beskriver status og utviklingstrekk.