Kompetansemiljø

Aktuelle bidragsytere og samarbeidsparter i folkehelseprogrammet

KS gjennomfører fylkesvise læringsnettverk med innhold basert på kommunenes ønsker og behov. 

Folkehelseinstituttet bidrar med kompetansestøtte i evaluering av folkehelsetiltak og en av ambisjonene med programmet er at folkehelsetiltak i kommunene i større grad er kunnskapsbaserte  

Helsedirektoratet skal koordinere implementeringen av programmet og forvalte tilskuddsordningen som er opprettet. Direktoratet vil bidra med kunnskapsutvikling, kompetansestøtte og råd og veiledning for godt folkehelsearbeid.

Andre bidragsytere