Nyere tids kulturminner

Klikk for stort bilde

 

 

Nyere tids kulturminner er alle kulturminner som er yngre enn 1537. Kulturminner fra nyere tid kan være bygninger og bygningsmiljøer, veier, broer, båtstøer og krigsminner med mer.

Fylkeskommunen skal bidra til at et representativt utvalg av nyere tids kulturminner tas vare på i et langsiktig perspektiv. Fylkeskommunen har et særlig ansvar for kulturminner av regional og nasjonal verdi.

 

 

Klikk for stort bilde