Publikasjoner

Klikk for stort bildeNordland fylkeskommunes har utarbeidet flere planer og publikasjoner i tilknytning til Nordlands kulturarv.

Fotefar mot nord

 

Blant de største formidlingsprosjektene av kulturminner i Nordland er Fotefar mot nord. Fotefar mot nord er et formidlings- og tilretteleggingsprosjekt av kulturminner. Fotefar er en veiviser til 10 000 år med historie i Nord-Norge og Namdalen i Nord-Trøndelag. I Nordland er det tilrettelagt 45 kulturminner eller kulturmiljøer, enten med kulturstier, skilt eller utstillinger. Fotefar finns i hver enkelt kommune i Nordland.

 

Fotefar mot nord i Nordland har en egen nettside.

 

Regionale kulturminneregistreringer

 

Nordland fylkeskommune har foretatt registreringer av utvalgte nasjonalt og regionalt viktige kulturminner i regionene Lofoten og Sør-Helgeland. "Kulturminneplan for Lofoten" ble ferdigstilt i 2007 og består av 156 kulturminner i Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan kommune. ”Kulturminner på Sør-Helgeland” inneholder 129 kulturminner og kulturmiljøer av nasjonal og regional verdi i de fem kommunene på Sør-Helgeland; Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

 

Ut fra en kulturminnefaglig vurdering, og på grunnlag av eksisterende registre samt lokal kunnskap, er det valgt ut viktige kulturminner og kulturmiljøer. Alle de utvalgte kulturminnene er beskrevet med tekst og bilder, samt kartfestet. De to kulturminneregistrene inneholder et bredt utvalg kulturminner som er betydningsfulle kilder til kunnskap om de enkelte regionenes historie og som er viktige identitetsskapende elementer i regionene.

 

Regional kulturminneplan for Lofoten. (PDF, 6 MB)

 

Kulturminner på Sør-Helgeland. (PDF, 9 MB)

 

Klikk for stort bilde