Kulturprisen

Vet du av noen som har gjort en solid innsats for kulturlivet i Nordland, og som fortjener heder og ære?

Nordland fylkeskommune inviterer hver høst alle kulturinteresserte, kommuner, kulturorganisasjoner og kulturaktører til å foreslå kandidater til den årlige kulturprisen.

Sammen med forslaget må det leveres en grundig begrunnelse, basert på gjeldende statutter (se under) innen 1. november

Det er nedsatt et eget kulturprisutvalg som består av leder og nestleder i fylkestingets kulturkomite, samt fylkesråden for kultur. 

 

Overrekkelsen av prisen på kr 50 000,- skjer i fylkestinget i desember.

 

Forslagene med begrunnelse sendes:

Nordland fylkeskommune

Kultur, miljø og folkehelse

Fylkeshuset, 8048 Bodø

Eller post@nfk.no (merkes med emne "Kulturprisen")

 

Klikk for stort bildeGallerist og kunstformidler Venke Hoff fra Henningsvær og Up-North-general og kunstformidler Gøran Moya fra Bodø fikk Nordland fylkes kulturpris for 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTTER FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNES KULTURPRIS

 

1.       Nordland fylkeskommune deler ut en ”Nordland fylkeskommunes kulturpris”. Prisen skal deles ut hvert år med mindre noe annet er bestemt, jfr. pkt. 6.

2.       Formål med prisen er å yte honnør til mottakeren og å støtte arbeidet for skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet. Den enkelte kandidats økonomiske forhold skal ikke telle med ved vurderingen av hvem som bør tilstås kulturprisen.

3.       Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere av enhver art og ellers andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet og som fortrinnsvis er bosatt i Nordland eller som har særlig tilknytning til fylket gjennom sin kunstneriske eller kulturelle virksomhet, eller på annen måte.

4.       Hele prisbeløpet skal til vanlig tilfalle en enkelt person. I spesielle tilfeller kan de likevel deles mellom to eller flere personer. Kunstforeninger og andre kunstneriske eller kulturelle organisasjoner faller utenfor tildelingen av prisen.

5.       Fylkesordføreren i Nordland eller den han/hun bemyndiger til det foretar overrekkelsen av kulturprisen. Ved overrekkelsen bør kulturprisen ledsages av et diplom som tegn på at prisen er tildelt vedkommende.

6.       Fylkesrådet treffer etter innstilling fra kulturprisutvalget avgjørelse om hvem kulturprisen skal tildeles det enkelte år. Fylkesrådet kan også avgjøre at prisen ikke skal utdeles det enkelte år. Kulturprisutvalget bør ved utarbeidelse av sin innstilling søke fagkyndig bistand og innhente uttalelser og råd fra kompetente organer i den utstrekning utvalget finner dette formålstjenlig.

 

 

Tidligere vinnere av Nordland fylkeskommunes kulturpris:

1974 Dag Rødsand Svolvær Bildende kunstner

1975 Knut Moe Bodø Forfatter

1976 Carl Trond Nedberg Narvik Musiker

         Håkon O. Wika Vega Lokalhistoriker

1977 Einar Nilsskog Vefsn Bildende kunstner

1978 Harald Berg Bodø Idrettsutøver

1979 Lars Dunfjell Harran Samisk kunstner

         Arnold Kvistvik Vestvik Musiker

1980 Petra & Harald Gjertsen Sund Kulturarbeider/kunsthåndverker

1981 Jack Berntsen Svolvær Visedikter/sanger

1982 Per Adde Graddis Bildende kunstner

         Kajsa Zetterquist Graddis Bildende kunstner

1983 Ketil Vea Nesna Komponist

1984 Tom Sandberg Mo Idrettsutøver

1985 Dag Sørli Værøy Kulturarbeider

1986 Herbjørg Wassmo Lødingen Forfatter

1987 Lars Andreas Larssen Oslo Skuespiller

1988 Trygve Hoff – post mortem Visesanger

1989 CON BRIO og Finn Normann Løvdahl Bodø dirigent

1990 Kaare Espolin Johnson Oslo Bildende kunstner

1991 Dag Skogheim Levanger Forfatter

1992 Susanne Lundeng Bodø Musiker

1993 Tor Jacobsen, Rana, Kulturarbeider

1994 Ardis Kaspersen, Vega, Forfatter/kulturarbeider

1995 Lofoten og Vesterålen Orkesterforening, Sortland, Orkester

1996 Oscar Bodøgaard Bodø Bildende kunstner

1997 Fam. Bremnes Svolvær Musikk/kulturarbeidere

1998 Anna Jakobsen Hattfjelldal Samisk kulturarbeider

1999 Madrugada Vesterålen Rockeband

2000 Eivind Thorsvik Bodø Konservator

         Halvdan Sivertsen Bodø Musiker

2001 Astrid og Bjørn Hareide Bodø Barne- og ungdomsarbeid

2002 Båsmo og Ytteren IL Rana Idrettslag

2003 Ole Rabliås Nesna Kulturarbeider/musiker/historiker

2004 Steigen Sentralskole Steigen

2005 Ada Einmo Jurgensen Rana

2006 Svein Spjelkavik Dverberg

2007 Bjørn Andor Drage Bodø Komponist

2008 Nordnorsk revyfestival Ørnes Festival

2009 Ida Maria Børli Sivertsen Nesna Musiker/Artist

2010 Thorbjørn Gabrielsen Stamsund Kunstnerisk leder av Teater Nor

2011 Bodvar Drotninghaug Moe Mo i Rana Komponist

2012 Endre Lund Eriksen Bodø Forfatter

2013 Åge Magnussen Bodø "Pappaen" til Pelle Politibil

2014 Erlend Mogård-Larsen Tromsø Grunder av bla SALT/Sandhornøy

2015 Dagfinn Bakke, Svolvær, Billedkunstner                                                                                      

2016 Fransiska og Trond Wika, musikere Vefsn og Sverre Hyttan, Træna, initiativtaker Trænafestivalen

2017 Roy Jacobsen, Forfatter

2018 Gallerist og kunstformidler Venke Hoff og Up-North-general og kunstformidler Gøran Moya 

2019 Jan Gunnar Hoff, jazzmusiker, komponist

2020 Bodø/Glimt og Eilertsen & Granados teaterkompani i Stamsund