Musikk

Klikk for stort bildeMusikk i Nordland (MiN) er Nordland fylkeskommunes enhet for musikk. Med over 700 konserter i året spiller de en helt sentral rolle for musikklivet i fylket.

Musikk i Nordland (MiN) med MiNensemblet er et av de fremste kammermusikkgruppene her til lands. Ikke bare holder MiNensemblet svært høyt kunstnerisk nivå, men sammensetningen av strykekvintett, blåsekvintett og klaver byr på en besetningsallsidighet få andre grupper kan matche.
 

Et typisk konsertår for MiNensemblet kan dermed dekke hele spekteret fra barokk- og tidligmusikk til samtidsmusikk og jazz. Siden oppstarten i 1992 har MiN stått for musikkopplevelser av svært høy kvalitet, og sørget for at disse har nådd ut til alle kriker og kroker av Norges desidert mest langstrakte fylke. Musikk i Nordland, som er en del av Nordland fylkeskommunes avdeling for kultur, miljø og folkehelse, har i dag 16 ansatte hvorav 11 er rene musikerstillinger.
 

Musikk i Nordland samarbeider med sine søsterorganisjoner Kultur i Troms, Scene Finnmark og Nordnorsk jazzsenter om det som kalles Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge (LiNN). Musikerne i MiNensemblet har derfor også betegnelsen landsdelsmusikere. Sammen står de for mange spennende prosjekter og konserter, og er en viktig støttespiller for musikken i landsdelen.
 

LiNNs visjon er «Store opplevelser på små steder» med det formål å utvikle et levende lokalsamfunn gjennom størst mulig grad av samhandling på alle plan innen musikkområdet og på den måten være en bærebjelke i Nord-Norges musikalske grunnmur. LiNN fokuserer både på å være en selvstendig konsertleverandør samt være en samarbeidspart i co-produksjon med andre. Virksomheten viser en fleksibel ordning med stor sjangerbredde som kan tilpasse tilbudet til reelle behov og utvikling av musikkfeltet. 

En konsert med Aksel Rykkvin og MiNensemblet.