Miljø

Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

Klikk for stort bilde

 
(09.04.2021)

- Jeg håper det er mange som vil bidra med gode innspill under høringen. Denne planen skal bli et strategisk verktøy i arbeidet med klima- og miljø i Nordland, sier Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø. 

(09.04.2021)

Det grønne skiftet og FNs bærekraftsmål prioriteres høyt i fylkesrådets forslag til budsjettet for 2021 og i økonomiplanen frem mot 2024.

(09.04.2021)

Fylkesrådet i Nordland arbeider for å bli enda mer klimavennlig og ønsker nå å etablere et klimanettverk hvor det offentlige og private arbeider sammen for å redusere klimagassutslipp.

Elg i skogen, sen vinter
(09.04.2021)

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjennomføre oppgaver og tiltak innenfor den lokale og regionale viltforvaltningen.