Friluftsliv

Klikk for stort bilde

Fylkeskommunen ønsker å stimulere til økt friluftsliv for alle.

Friluftsliv er den fritidsaktiviteten flest folk driver med og ønsker å drive enda mer med. Det er en lavterskelaktivitet som kan utøves av alle grupper i samfunnet.

Nordland har særlige fortrinn med mange varierte og lett tilgjengelige friluftsområder. Kunnskap om friluftsområdene, sikring av områder via ulike virkemidler og tilrettelegging er viktige elementer i fylkeskommunens arbeid. 

Fylkesrådet vedtok nylig årets tildeling av tilskuddsmidler til tiltak i statlig sikrede friluftsområder. I alt ble det fordelt 1 million kroner til ti forskjellige tiltak.

Aktiviteter for både store og små er på listen av prosjekter som får støtte når de statlige tilskuddene er fordelt.

 

-Erfaringer fra koronapandemien har vist oss viktigheten av god infrastruktur for friluftslivet i form av god skilting, tilrettelegging og kartfesting av turruter og økt behov for tilstrekkelig parkering ved viktige innfallsporter, sier Kirsti Saxi, fylkesråd for kultur, klima og miljø.

 

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV) har fordelt fylkeskommunale virkemidler til friluftsliv i Nordland. Tilskuddsordningen går til frivillig sektor, samt til regionale friluftsråd.

 

Fylkesråden for kultur og miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) har fordelt fylkeskommunale og statlige virkemidler til friluftsliv i Nordland.

Det sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV). 4 søkere får til sammen om lag 1 million kroner til tiltak som skal bidra til økt friluftsaktivitet. I tillegg til å sikre at flere nordlendinger og besøkende får anledning til å oppleve naturen vår på en bærekraftig måte.

 

Det finnes totalt 78 statlig sikrede friluftslivsområder i Nordland fordelt på 26 kommuner