Forvaltning av høstbart vilt og innlandsfisk

Klikk for stort bildeFoto: Susanne Forsland

Fylkeskommunen har regionalt forvaltningsansvar for de fleste høstbare arter av vilt og innlandsfisk. Dette innebærer at for eksempelvis elg, hjort og rådyr er det fylkeskommunen som har førstelinjeansvaret på regionalt nivå, primært i rollen som veileder, tilrettelegger og koordinator for forvaltningen. Ansvaret gjelder også forvaltning av innlandsfiskeressursene i fylket, med vekt på bevaring av gode fiskemuligheter for fritidsfiskere og økt verdiskaping. Spørsmål innlandsfiske (ikke-anadrome arter) og om jakt på småvilt og hjortevilt kan rettes til Seksjon plan og miljø. Spørsmål om seljakt kan rettes til Avdeling for næring og regional utvikling.

Fylkesmannen i Nordland har forvaltningsansvaret for våre største rovdyr. Jakt etter disse artene skjer gjennom årlig lisenstildeling. Fylkesmannen har også forvaltningsansvar for grågås, slik at søknader om tidligere jaktstart på denne arten skal sendes dit.

Merk: myndighet til å godkjenne skuddpremier er delegert til kommunene. Nordland fylkeskommune skal likevel ha saker om skuddpremie til uttalelse.

 

Her er siste elgstatistikk fra Naturdata. Som vanlig finnes rapporten både i pdf-format og som en presentasjon.

 Årets tildeling av viltfondsmidler er nå ferdig, og i alt 19 søkere har tilskudd til sine prosjekter og tiltak. Som før er tiltak som medfører kompetanseheving hos jegerne prioritert. Tabellen nedenfor viser detaljene.

 

Elg i skogen, sen vinter

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å gjennomføre oppgaver og tiltak innenfor den lokale og regionale viltforvaltningen.

Elgfall

Søknader om innskrenking av jakttid på hjortevilt må sendes fylkeskommunen innen 31. mars.