Opplevelseskonsepter

Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune arbeider for å styrke opplevelsesnæringen i Nordland. Opplevelsesnæringen består av ulike næringsaktører som virker i samfunnet og som utnytter de kommersielle mulighetene i opplevelsesøkonomien.

Med opplevelseskonsepter menes reiselivsrelaterte produkter hvor elementer som kulturformidling, mat, lokal historie, aktiviteter og lignende inngår som viktige deler av totalproduktet.

Av opplevelseskonsepter som det jobbes særlig med er sykkel, vandring, padling, mat og samiske opplevelsesprodukter. 

Klikk for stort bilde

 

(13.11.2015)

Nordland fylkeskommune støtter Træna kommune med inntil kroner 299.000,-  til gjennomføring av forprosjektet Aloha Træna.

(20.10.2015)

Nordland fylkeskommune har innvilget støtte på 250.000,- til Foreningen Kystriksveien og prosjektet "Slow Travel".

(24.11.2015)

 

Nordland fylkeskommune har innvilget kroner 300.000,- til Kunnskapsparken i Bodø for å gjennomføre et forprosjekt på "utvikling av inkubator for opplevelsesnæringen".

(11.05.2016)

Fylkesrådet bevilger 965 000 kroner til utvikling av opplevelsesnæring i øykommunen.