Plan- og klimanettverk i Nordland


Klikk for stort bilde
Det er 7 plannettverk i Nordland. Ett for hver region. Plannettverkene er en arena / møteplass for- planfaglige diskusjoner og kompetansebygging i regionene.  

Plannettverk skal bidra til bedre kommunikasjon mellom planleggere i regionene og samtidig styrke  plankompetansen.

Kommunene skal drive plannettverkene. Det vil si at de i fellesskap skal bestemme tema(ene) for møtene. Det legges opp til to møter i året. Tidsrammen for møtene er gjerne fra kl.10:00 til kl.14:00. Sted for møtene går på rundgang, og vertskommunen står for enkel bevertning og møtelokaler. Nordland fylkeskommune bistår gjerne kommunene med å arrangere møtene. Nordland fylkeskommune stiller ikke med økonomiske ressurser, men bidrar med egen planressurs/ kompetanse. Nfk kan også bidra med eksterne foredragsholdere ved behov. 

Aktiviteten vinter/vår 2020
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 10.02.20 Sortland
Lofoten      
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland      
Sør Helgeland      
Aktiviteten våren 2019
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 15.01.19 Hadsel
Lofoten 09.04.19 Leknes  
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland 30.04.19 Sandnessjøen
Sør Helgeland 06.06.19 Brønnøysund  

                                           

                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                 

 

 

 

Aktiviteten høsten 2019
Region Dato  Sted Tema
Vesterålen 25.08.19 Andenes
Lofoten      
Ofoten      
Salten      
Indre Helgeland      
Helgeland    
 
Sør Helgeland      

                                           

                                                         

                                                                                                                                                                

                                                                 

I 2017 ble det avholdt to møter.

I slutten av april møttes lofotkommunene i Meieriet kultursenter på Leknes for å diskutere felles utfordringer knyttet til klimaplanlegging og muligheter for samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Sømna kommune kalte i til plannettverksmøte denne gangen, men av praktiske grunner ble møte avholdt i Brønnøysund på Hildurs urterarium.

Møte ble avholdt i Saltdal 

 Tema for møtet denne gangen var kommunal planstrategi og kommunalt plansamarbeid.

Tema for møtet denne gangen var kommunal planstrategi og kommunalt plansamarbeid.

Plannettverket for Vesterålen ble etablert november 2012 og inkluderer Lødingen kommune, Hadsel kommune, Sortland kommune, Bø kommune, Øksnes kommune, Andøy kommune. Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet.

Alle de sju regionene i Nordland har opprettet plannettverk i løpet av 2012 - 2013. Fylkeskommunen ønsker å bidra til ytterligere samordning gjennom felles årlig samlinger i tilknytning til plankonferansen.

Tid: 21. april kl 13.30 - 16.30

Sted: Scandic Havet, Bodø

 

Deltagere; Kommunene; Bodø, Hemnes, Vestvågøy, Flakstad, Lødingen, Bø, Sortland, Hadsel, Steigen, Træna, Alstahaug, Leirfjord, Andøy, Beiarn, Brønnøy, Meløy, Narvik, Nesna, Værøy og Saltdal. Fylkesmannen i Nordland (landbruk/reindrift, miljø- og kommunalavd.), Kartverket, Nordland fylkeskommune ( Kulturminner i Nordland, kultur og miljø-, Samferdsel- og Næring og regional utviklingavd.) og Husbanken.

Nordland fylkeskommune inviterte kommunene til dialogmøte om kunnskapsgrunnlaget i Nordland og arbeidet med rullering av regional planstrategi. Dette møtet ble avholdt første del av dagen fra kl 0930 -1230. I tillegg til nevnte deltagere ovenfor deltok representanter fra fylkeskommunens utdannings- og folkehelseavdeling.

Plannettverk for Sør-Helgeland inkluderer Vega kommune, Vevelstad kommune, Brønnøy kommune, Sømna kommune og Bindal kommune.

 

Enkelte kommuner deltar på andre plannettverksmøter av hensyn til samordning mot sine nabokommuner.

 

Nettverket ble etablert mars 2013.

 

Målet er at kommunene skal møtes to ganger pr år for å utveksle erfaringer og kunnskap knyttet til ulike problemstillinger og utfordringer i planarbeidet. Fylkeskommunen har i oppstartsfasen tatt ansvar for innkalling og organisering av nettverksmøtene i samarbeid med en vertskommune.