Plankonferansen i Nordland - en årlig begivenhet

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

Plankonferansen i Nordland er en årlig begivenhet. Den skal være er en kilde til inspirasjon, informasjon og planfaglig påfyll. Konferansen markerer planfaglig fellesskap og avslutning av planåret. 

Som et alternativ til den opprinnelige konferansen, arrangeres det en serie webinarer. 

Her finner du foredragene til hvert webinar. 

Plankonferansen 2019 er over og vi konkluderer med at denne var en suksess i år også. Plankonferansen ble streamet og du kan derfor se alle innleggene her eller på Nordland fylkeskommunes Nett-TV. 

 

 

 

 

 


Plankonferanse går av stabelen 26.-27. november. Samfunnsplanlegging – et styringsverktøy for bærekraftig utvikling? FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I 2019 vedtok regjeringen gjennom sine nasjonale forventninger at bærekraftsmålene skal utgjøre et grunnlag for regional og kommunal planlegging i tidsrommet 2019-2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets plankonferanse er over, men minnene og det faglige utbytte består. Nå er alle innleggene også tilgjengeliggjort.

 

 

 

En liten påminnelse om årets plankonferanse!  

Nordland i omstilling – om bærekraftige byer og sterke distrikter. Hvordan planlegger vi i møte med nye nasjonale og regionale føringer? Dette er tema for den årlige plankonferansen 28. - 29. november i Bodø.

 

Plankonferansen i 2014 ble arrangert 11. - 12. desember på Scandic Havet i Bodø.