Bredbåndsundersøkelse

Fylkeskommunen bidrar til utbygging av bredbåndsinfrasturktur i kommunene i Nordland. Det gjennomføres årlig flere prosjekter for å øke kapasiteten hos husstander og bedrifter. Fylkeskommunen tar normalt rollen som prosjektleder, etter avtale med kommunene eller andre foretak. Innledningsvis gjennomføres det alltid et forprosjekt/forstudie som har til hensikt å kartlegge kundegrunnlag, tekniske muligheter, kapasistet og leverandørens tilstedeværelse. Et viktig element i dette arbeidet er undersøkelse av eksisterende kapasitet.

Takk for at du bidrar til å gjennomføre undersøkelsen. 

Slik går du frem for å måle hastigheten på din nettlinje:

  1. Avslutt alle program som bruker nettlinjen. Eks: Nedlastinger, nett-TV, etc.
  2. Koble datamaskinen til nettverket med kabel, eller stå så nært Wi-Fi routeren som mulig.
  3. Bruk en side som måler hastigheten, som f.eks. nettfart.no.
  4. Fyll inn resultatet i skjemaet under, og trykk på "Send inn".

På forhånd takk!

Bredbånd
Bosted
Bruksområdet*
Kontaktinformasjon (frivillig)
Felt merket med * må fylles ut