Bolig

Alle må ha et sted å bo. For innvandrere kan det å skaffe seg en bolig by på utfordringer vi som er født her ikke alltid ser. I Norge er det vanlig at eier egen bolig, mens leie er den vanligste formen i mange andre land. Innvandrere har vanskeligheter med å få lån, og mange har også annerledes krav til boligen. Alle må ha en bolig fra dag én. Derfor er det viktig å ha fokus på boligbygging og boligforvaltning også i et innvandringsperspektiv. 

(16.01.2015)

Måten Hamarøy kommune har arbeidet for å få en større og mer variert boligmasse har vakt oppmerksomhet.

(05.02.2015)

Måten Hamarøy kommune har fått nye boliger uten å øke kommunens boligmasse, har vakt oppmerksomhet landet over.

(16.01.2015)

Hvordan vil folk i distriktene bo, og kan distriktskommunene tilby boligtypene folk vil ha?

(16.01.2015)

Et boligprosjekt der Sørfold kommune har samarbeidet med Husbanken har vært en så stor suksess at kommunen allerede tenker på en fortsettelse, før dagens prosjekt er ferdig.