Rekruttering

(16.01.2015)

Dialogseminaret "Derfor blir vi her" på Mo ble en suksess våren 2014. 50 personer deltok, og blant spørsmålene var behovet for å rekruttere arbeidskraft, og hvordan få tilflytterne til å bli boende.

(16.01.2015)

Tross mer enn 3.000 helt arbeidsledige i Nordland våren 2013 sliter bedriftene med å finne arbeidssøkere med de rette kvalifikasjonene.

(16.02.2018)

Kommunene i Salten, Nordlandssykehuset og Nordland fylkeskommune deltok 10. og 11. februar på en stor migrasjonsmesse i Utrecht i Nederland.

 

(28.05.2020)

En rapport fra prosjektet "Tilflytting  og rekruttering fra utlandet" er fremlagt. Prosjektet ble gjennomført i årene 2012-2018.  

(05.02.2015)

Det foreligger nå to rapporter fra Spaniaprosjektet. Spaniaprosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord RHF, Nordland fylkeskommune, Nordlandssykehuset HF, NAV EURES og NAV Nordland.